Velgermakt | Kapittel 7 i "Politikk og makt" | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Velgermakt | Kapittel 7 i "Politikk og makt" | Sammendrag

Her finner du et sammendrag av kapittel 7 i læreboken "Politikk og makt": Velgermakt av Karl-Eirik Kval og Axel J. Mellbye fra 2012.

I sammendraget kan du lese en kort oppsummering av temaer som stemmerett, valgatferd, valgforsikring og saker i valgkampen.

Studienetts kommentar

Sammendraget kan virke som et bra supplement til kapitlet i boka ved øving til prøve, og som en god oppsummering av de viktigste punktene.

Innhold

Stemmerett
Valgatferd
Valgforskning
En ny forklaringsmodell
Politiske skillelinjer og konfliktdimensjoner
Saker i valgkampen
Den kreative klassen
Nøkkelord

Utdrag

Stemmerett er et viktig gode – det er borgernes inngangsbillett til demokratiet. Når en velger å stemme er å utøve makt – velgermakt.
De som stemmer ved stortingsvalg er med på å fordele mandatene mellom partiene. Styrkeforholdene er med på å bestemme hvem som kan danne regjering.
Valgmanntallet er en oversikt over hvem som har rett til å stemme ved offentlig valg.
Hvem som skal ha rett til å stemme har vært under debatt siden 1814. I dag har alle nordmenn som er 18 eller over stemmerett. Utenlandske statsborgere som har bodd i landet i minst 3 år får stemmerett – kommune og fylkesvalg.
Det har vært diskusjon om å få stemmerettsalderen ned til 16 år.

Valgatferd
Velgere på vandring – At velgere endrer parti fra det de først stemte vil si at velgeren er på vandring. 1965-2009 har flere byttet parti fra et valg til et annet.
Lojaliteten til partiene synker.
Mellom stortingsvalget i 2001 og 2005 endret 40% av velgerne part.
Vandringen har vært oppe i 47% men gikk ned i 2009 til 31%.
Størst partilojalitet hos Arbeiderpartiet, høyre og kristelig folkeparti.
De minst trofaste er venstre sine velgere.
Vandringen skjer ved partier som har lignende politikk og partier som har like ideer og holdninger. 2/3 av velgerne som byttet i 2009 gikk til et liknende parti.
Sv/Ap/Sp
H/FrP/V/KrF

Valgforskning
Samfunnsforskere har i etterkrigstiden funnet flere forklaringer på hvorfor velgere stemmer som dem gjør.
Stabile sosiale trekk var avgjørende for... Kjøp tilgang for å lese mer

Velgermakt | Kapittel 7 i "Politikk og makt" | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.