Velferdsstat og menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • Godkjent
 • 10
 • 3687
 • PDF

Sammendrag: Velferdsstat og menneskerettigheter

Dette er et sammendrag av kap. 2.2, 2.3 og 2.4 i læreboken "FOKUS Sosialkunnskap". Sammendraget dreier seg om velferdsstat og menneskerettigheter. Det redegjøres blant annet for hva velferd og en velferdsstat er, hvordan velferdsstaten finansieres og hvordan den utfordres.

Utdrag

Kap 2.2:
Hva er velferd?
Idealer knyttet til sosial og økonomisk trygghet for den enkelte, kombinert med individets frihet. Ulike ideologier som konservatisme, liberalisme, sosialliberalisme, sosialisme og sosialdemokrati kan støtte etableringen av en velferd. Altså spørs hva folket stemmer på. Stemmer de på Høyre, blir velferdsstaten mer liberal, at mennesker skal få større frihet, og at det private skal spille en mer sentral rolle. Stemmer man på at en fra venstresiden (AP f.eks.) skal regjere så blir velferdsstaten mer en offentlig greier der alle skal delta med å opprettholde velferdsstaten ved å betale inn skatt f.eks. slik at vi får gratis skolegang osv.

...

Kap 2.3:
Hvordan velferdsstaten finansieres:
Finansiering av velferdsstaten: Grunnlaget for finansiering av velferdsstaten er inntekter fra ulike former for skatter og avgifter:
- Inntektsskatt. Alle som mottar lønn eller trygd utover frikortsatsen, må betale skatt på disse inntektene. Du betaler mer skatt jo mer du tjener.
- Kapitalskatt. Siden de fleste betaler mer enn 28% i inntektsskatt, innebærer det at de faktisk skatter mer av det de jobber (inntektsskatt) enn det de gjør på gevinsten av aksjeinvesteringer (kapitalskatt)
- Avgifter (indirekte skatt) på varer og tjenester. Forbruket vårt blir også skattlagt. Av de totale skatteinntektene betyr skatt på forbruk – altså avgifter – betydelig mer enn skatt på inntekt og kapital.

...

Kap 2.4:
Krise i velferdsstaten?
NPM ble introdusert for å løse utfordringene velferdsstaten sto overfor. Bakgrunnen er at det ble stilt spm om velferdsstaten var bærekraftig, byråkratiet vokste, og kravene om ytelser vokste, politikerne sluttet ikke å komme med flere gode løfter. Ettersom levealderen øker, er det er problem å finansiere pensjonsordningene. Hvilken ting peker folk på at det er krise i velferdsstaten?
- Effektivitet – det snakkes ofte om at den offentlige sektoren er for lite effektiv. Norske elever gjør det f.eks. ganske dårligere enn forventet på internasjonale skoleundersøkelser, selv om Norge bruker mer penger enn noe annet land til skole... Kjøp tilgang for å lese mer

Velferdsstat og menneskerettigheter

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 14.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Dette er til stor hjelp for å kunne forstå enkelt og greit hva velferdsstaten egentlig dreier seg om :)
 • 13.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  en god oppsumering! :-)