Varme og varmekapasitet (entalpi) | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 15
  • 2271
  • PDF

Varme og varmekapasitet (entalpi) | Rapport

Dette er en rapport over et forsøk angående varme og varmekapasitet. Formålet med forsøket var å undersøke entapliforandringene for to oppløsningsreaksjoner kvalitativt. Deretter skulle entalpiforandringene for to syre-base reaksjoner måles. Merk at oppgave er skrevet på nynorsk.

Utdrag

Formålet: Formålet med forsøket er å undersøke entapliforandringane for to oppløysningsreaksjonar kvaliativt. Deretter skal ein måle entalpiforandringane for to syre- base reaksjonar.

Kva gjer vi? For å utføre dette forsøet skal vi dermed måle varmekapasiteten ved kalorimeteri. Dette gjer vi ved å bruke ein termos med lokk som kalorimeter for å finne ut om ein reaksjon er eksoterm eller endoterm.

Teori:
Entalpi → Om ein ser på termodynamikkens fyrste lov seier den ” energi kan ikkje skapes eller ødelegges, men bare forandres fra en form til en annen”.
På grunn av denne loven veit vi dermed at den energien som vi har i ein reaksjon ikkje bare forsvinner, men den blir overført fra ein ting også vidare til neste.
Eks: Om koppen du har i handa er varm og du tar på den med dine kalde hender, vil varmen blir overført over til handa di, der du kan kjenne at dei blir varma opp.

...

Du trenger:
• 2 digitale termometre
• termosflaske med kork med hull til termometer
• stoppeklokke.
• Konsentrert H2SO4
• Hanskar ved bruk av svovelsyre
• NH4NO3(s)
• 1,00 M HCl
• 1,00 M NaOH
• 1,00 M CH3COOH (HAc)

Framgangsmåte:
1) I forsøket startar ein med å måle opp 100 mL vatn som ein heller i kalorimeteret, setter deretter på ein kork med termometer og målar temp.
2) Deretter måler ein opp ca 4 mL H2SO4 ved hjelp av ein målesylindar.
3) Heller svolvelsyra over i kalorimeteret, setter på korken og ristar godt. ( for å blande stoffa saman)
4) Mål temp, noter max/min temp og kor lang tid det tok for å finne den... Kjøp tilgang for å lese mer

Varme og varmekapasitet (entalpi) | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.