Varme konflikter under den kalde krigen | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 1222
  • PDF

Varme konflikter under den kalde krigen | Sammendrag

Dette er et sammendrag av "De varme konflikter" som fant sted under den kalde krigen.

Sammendraget oppsummerer blant annet de viktigste hendelser under Koreakrigen, Vietnamkrigen, og tar for seg forskjellige viktige aspekter i løpet av denne tidsperioden, som f.eks. sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle aspekter.

Dermed gir sammendraget også et innblikk til viktige historiske aspekter som rasediskriminering, antikommunisme og protestbevegelser i USA.

Innhold

Truman-doktrinen
Koreakrigen
Vietnamkrigen
Sosiale
Politiske
Økonomiske
Kulturelle

Utdrag

Truman-doktrinen var et politisk prinsipp skapt av den Amerikanske presidenten Harry S. Truman i 1947. Målet med dette prinsippet var å slå ned på den stadig økende innflytelsen til Sovjetunionen. Dette var hele grunnlaget for Amerikansk utenrikspolitikk og ble brukt til å skape motstand mot kommunismen som hovedmål. Doktrinen gikk ut på at USA ville gripe inn for å hindre kommunistiske kupp, og hindre at andre land inngikk samarbeid med Sovjetunionen. USA sin innblanding i Vietnamkrigen og Koreakrigen var gjort gjennom denne doktrinen og ved mange flere anledninger etter.

Koreakrigen startet med at Nord angrep Sør, landet var nemlig delt i 2 som følge av Potsdamkonferansen fra 1945 – etter å ha vært kolonisert av Japan i 35 år. Både Nord og Sør var midlertidige okkupasjonssoner, Sovjet stod i Nord og USA i Sør. Man hadde håp om at landet skulle gjenforenes etter frie valg, men dette ble ikke i stand etter at Sovjet ikke ville holde valg og samarbeide med FN. En permanent kommunistisk regjering ble dannet i Nord 1948. Med Kim Il-Sung som leder ble «Den demokratiske folkerepublikken Korea» dannet... Kjøp tilgang for å lese mer

Varme konflikter under den kalde krigen | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.