Valgordningen og flertallsregjeringer | Debattartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Valgordningen og flertallsregjeringer | Debattartikkel

Her finner du en debattartikkel som inneholder en drøfting om i hvilken grad valgordningen skal påvirke muligheten til å danne flertallsregjeringer. Formålet med valgordningen er å avspeile velgernes vilje gjennom Stortingets sammensetning, og å etablere styringsdyktige flertall.

Artikkelen drøfter følgende problemstillinger:
Hvordan skal disse interessene veies opp mot hverandre, og bør vi i dag ha en ordning som styrker mulighetene for å danne regjeringer med grunnlag i flertallsparlamentarisme?

Utdrag

De frie politiske valgene er kjernen i et velfungerende demokrati. Valgene avgjør sammensetning av Stortinget, og makten ligger dermed hos velgerne. Hvordan valgene skal avholdes og reglene skal utformes, har vært diskutert i århundrer. (Berg, 2015). Dette er i stor grad knyttet til valgordningen, som handler om hvordan stemmene skal telles opp, og hvordan mandatene skal fordeles i forhold til andel stemmer. Formålet med valgordningen er å avspeile velgernes vilje gjennom Stortingets sammensetning, og å etablere styringsdyktige flertall. Hvordan skal disse interessene veies opp mot hverandre, og bør vi i dag ha en ordning som styrker mulighetene for å danne regjeringer med grunnlag i flertallsparlamentarisme?

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser. Dette innebærer at velgerne stemmer direkte på representanter for valgdistriktet ved å stemme på en valgliste. Forholdsvalg betyr at representantene i valgkretsene velges i forhold til antall stemmer deres valgliste får. I Norge har vi valgt å ha flermannskretser, som betyr at det velges flere representanter fra hver valgkrets. Storbritannia, i likhet med flere andre engelsktalende land, har enmannskretser der det bare velges én representant fra hver valgkrets. Storbritannias valgmodell baseres på simpelt flertall, hvor den... Kjøp tilgang for å lese mer

Valgordningen og flertallsregjeringer | Debattartikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.