Væren og tid av Martin Heidegger | Drøftende tekst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 4
  • 5
  • 1333
  • PDF

Væren og tid av Martin Heidegger | Drøftende tekst

Drøftende tekst som handler om eksistensialismen. Oppgaven drøfter hva i verden som hindrer friheten vår, og hva det vil si å leve mest mulig fritt. Teksten bruker bl.a. tyskeren Martin Heideggers "Væren og tid" fra 1927 som eksempel på sine meninger omkring eksistensialismen. Heidegger var eksistensialist, og i denne oppgaven kan du bl.a. lese om noen av holdningene hans. Du kan også lese mer om eksistensialismen generelt, og hvilke synspunkter som eksistensialismen står for.

Lærers kommentar

Dette er en granskende, oppriktig, nøyaktig og interessant tekst. Flotte presisjoner, flotte nyanser, en virkelig drøfting. Flott. Du har meget gode kunnskaper om både eksistensialismen, om Heidegger og om Sartre.

Orginalsitater, og avslutningen. Teksten ville ha fått et løft om du også hentet inn originalsitater, og – kunne kanskje avslutningen konkludere litt tydeligere? Det er fint å runde av med undring, men, du har jo faktisk gjort noen funn i løpet av teksten, som at de andre begrenser, at faktisiteten begrenser, men at vi likevel er frie innen visse rammer. Dette kunne komme med i avslutningen, i tillegg til de fine undrende spørsmålene.

Utdrag

I eksistensialismen er temaene frihet, angst, valg og ansvar noe som bringes opp når menneskets eksistens blir drøftet og diskutert. De fleste eksistensialister vil påstå at verden er absurd og meningsløs, det samme gjelder også for vår eksistens. På det grunnleggende nivå kjennetegnes eksistensfilosofi for å betrakte mennesket som et individ med fri vilje, friheten til å ta egne valg, og dermed vil mennesket til enhver tid kunne stilles ansvarlig. Menneskene er altså frie individer, ifølge eksistensialistene. Det vil dermed ikke si at vi har absolutt frihet til å gjøre hva enn vi måtte ønske. Ved væren som menneske medfører det automatisk visse begrensninger som gjør at vi ikke kan snakke om en abstrakt absolutt frihet. Friheten og menneskene, er med andre ord begrenset av å være i verden. Mange eksistensialister var likevel enige om at den mest ekte måten å leve på, var å leve mest mulig fritt. Men hva i verden hindrer vår frihet, og hva vil det si å leve mest mulig fritt?

Martin Heidegger var en av eksistensialistene som så på kjennetegnene ved menneskets væren, de fellestrekkene han kom fram til kalte han eksistensialer. Eksistensialene betegnes som de spesifikke strukturene i vår væremåte, og var dermed helt grunnleggende ved vår væren. Noen av de strukturene han nevner i verket sitt Væren og tid (1927) er: væren-i-verden, forståelse, befintlighet,... Kjøp tilgang for å lese mer

Væren og tid av Martin Heidegger | Drøftende tekst

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.