Utviklingsnivået i Norge og Burundi | Sammenligning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsgeografi
  • 5
  • 6
  • 1313
  • PDF

Utviklingsnivået i Norge og Burundi | Sammenligning

Her har du en oppgave som sammenligner utviklingsnivået i to land, nemlig Norge og Burundi. Oppgaven som ble gitt var å formulere en problemstilling som sammenligner utviklingsnivået i Norge og et land i den fattige delen av verden. Problemstillingen for denne oppgaven lyder derved som følgende:

"Hvordan er HDI-prognosene til Burundi sammenlignet med Norge fra 90-tallet og til i dag. Hvilke utviklingsstrategier kan Burundi bruke for å oppnå høyere HDI?"

Utdrag

Hvordan er HDI-prognosene til Burundi sammenlignet med Norge fra 90-tallet og til i dag. Hvilke utviklingsstrategier kan Burundi bruke for å oppnå høyere HDI?

I denne oppgaven skal jeg presentere to vidt forskjellige land i to ulike kontinenter. Jeg har valgt å ta for meg landene Burundi og Norge, fordi Burundi er et av de mest fattige landene i verden hvorav Norge er det motsatte. Konflikten i Burundi har gjort det vanskelig for landet å utvikle seg økonomisk og det har hindret utvikling i landet i mange forskjellige felt, deriblant styreform, sosialisering, internasjonalisering, modernisering osv. Ved at disse faktorene har blitt svekket har det ledet til at landet har blitt rangert langt nede på HDI-indeksen. Jeg skal se nærmere på dette i løpet av denne oppgaven ved bruk av drøfting, statistikk og eksempler.

Republikken Burundi ligger i sentral Afrika med over 10 millioner innbyggere. Det er et tettbefolket land med to sentrale folkegrupper – tutsier og hutuer. Hutuene rommer 85% av befolkningen hvorav tutsiene kun er 14%. Likevel favoriserte de belgiske kolonihaverne tutsiene, og satte de opp mot hverandre for å styrke deres posisjon i landet. Når landet fikk sin frihet i 1962 tok tutsiene over hæren, det førte til at hutuene gikk til angrep. Siden har landet hatt flere store sammenstøt som har ledet til store folkemassakrer, hvor sivilbefolkningen har vært de som ble hardest rammet... Kjøp tilgang for å lese mer

Utviklingsnivået i Norge og Burundi | Sammenligning

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.