Utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet

Det her er en oppgave i Sosiologi og sosialantropologi omdreiende kunnskaps- og informasjonssamfunnet. I oppgaven redegjøres det for kjennetegn ved og utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet. I tillegg finner du her en drøfting av virkningene utviklingen har hatt på samfunnet og individet.

Elevens kommentar

Alt var bra, det som mangler er filosofer som kunne løftet karakteren til en 6er.

Utdrag

Det har vært endringer i samfunnsprosessene gjennom tiden. Kunnskap- og informasjonssamfunnet er en betegnelse på den samfunnsutviklingen vi har i vår tid. I den kommende teksten skal jeg redegjøre kort om kjennetegn og utvikling ved kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Deretter skal jeg drøfte hvilke virkninger utviklingen av dette har hatt på samfunnet og individet.

Ved begrepet kunnskaps- og informasjonssamfunnet foreligger det ikke en presis teoretisk definisjon, men har en rekke kjennetegn som gjør det særegent. Det ene kjennetegnet er at det er ubegrenset med informasjon og at vi kan skaffe informasjon uansett hvor i verden vi bor. Dette kan vi skaffe oss gjennom for eksempel internett. Det andre kjennetegnet er at vi trenger spesialisert kunnskap for at vi kan øke eller opprettholde velstanden. Et samfunn behøver en befolkning med både mange høyt utdannede spesialister og menneskene med breddekunnskap for at det skal fungere godt. Det tredje er at informasjon er en viktig innsatsfaktor for utviklingen fordi det er kunnskap som gjør en i stand til å utvikle bedre og nye produkter.

Det er flere årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet, men det viktigste er kanskje at menneskene ønsket å forbedre levevilkårene og at vi er nysgjerrige. Gjennom ulike tidsepoker og kulturer kan vi se helt fra for eksempel jeger og sanker samfunnet at menneskene hele tiden kom opp med oppdagelser til en lettere hverdag. Den industrielle revolusjonen kom på 1800-tallet og menneskene begynte å bruke maskiner og andre tekniske innretninger som produksjon i arbeidslivet, i hjemmene eller i fritiden. Som nevnt kan nysgjerrigheten være en drivkraft til å utforske muligheter til et såkalt "lettere liv". Det som menes med det er at nysgjerrighet kan få noen til å arbeidet mot nye oppdagelser, gjerne ville man også konkurrere om å være først med funnene... Kjøp tilgang for å lese mer

Utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.