Utvikling og Utfordringer i Norsk økonomi: Samfunnsøkonomi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • 6
 • 5
 • 1961
 • PDF

Utvikling og Utfordringer i Norsk økonomi: Samfunnsøkonomi 1

Oppgaven går ut på å gjøre rede for arbeidsdelingen mellom den private og den offentlige sektoren, og hvordan de utvikler seg. Den kommer også inn på hva olje og gass betyr for norsk økonomi, og at det har ført til høyere velferd og kompetanseheving. Til slutt sier den noe om hvilke utfordringer den norske økonomien står overfor.

Oppgaven hører til læreboka Samfunnsøkonomi 1.

Lærers kommentar

Godt innhold, god besvarelse, strukturert, god presentasjon der du er frigjort fra manus.

Elevens kommentar

Hva er godt:
- God besvarelse, du har med alt.
- Strukturert presentasjon og innhold.
- Selvstendig og du vet hva du snakker om.
- God besvarelse på spørsmål i etterkant.

Ingen forbedringspunkter.

Studienetts kommentar

En fin oppgave som diskuterer en rekke relevante spørsmål om norsk økonomi. Bra med ekstra fokus på oljens betydning for økonomien.

Innhold

Utviklingen og utfordringer i norsk økonomi
Utviklingen i norsk økonomi
Arbeidsdelingen mellom den private og den offentlige sektoren
Utviklingen av den offentlige og private sektoren
Hva olje og gass betyr for norsk økonomi
Høyere velferd nå og i framtiden
Teknologisk kompetanseheving
Utfordringer i norsk økonomi
Næringsstrukturen
Konklusjon

Utdrag

Jeg skal nå holde en presentasjon om utviklingen og utfordringer i norsk økonomi i dag og i framtiden. Jeg skal først gjøre rede for arbeidsdelingen mellom den private og den offentlige sektoren, og hvordan de utvikler seg. Også skal jeg si noe om hva olje og gass betyr for norsk økonomi, og at det har ført til høyere velferd og kompetanseheving. Vi skal se på hvordan det er forventet at utviklingen skal være i framtiden. Dermed går jeg over til utfordringer den norske økonomien står overfor. Her skal jeg blant annet snakke om narkotika, nedleggelse av bedrifter, oljefondet og næringsstrukturen i Norge... Kjøp tilgang for å lese mer

Utvikling og Utfordringer i Norsk økonomi: Samfunnsøkonomi 1

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 17.07.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig avansert skrevet, og ikke så enkelt å forstå alltid, men god besvarelse!
 • 18.11.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  veldig bra skrevet, en fin oppgave som drøfter og vanutilerer
 • 08.03.2014
  Alt for mye likt med Samfunnsøkonomi 1 boken
 • 27.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Altfor mange grammatikk feil.