Utvikling gjennom livet ifølge Erikson og Piaget | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • 6
  • 7
  • 2289
  • PDF

Utvikling gjennom livet ifølge Erikson og Piaget | Sammendrag

Dette sammendraget sammenligner livets utvikling gjennom Erikson og Piagets teorier innenfor psykologi.

Teoriene fra disse to psykologene går i to forskjellige retninger, og oppgaven redegjør for begrepet utvikling ut fra de to teoriene.

Eriksons teori bygger videre på psykoanalysen, og har et stort fokus på utviklingen av individets jeg og identitetsfølelse. Piaget retter lyset mot menneskets kognitive utvikling.

Innhold

Utviklingsfokus
Hvordan utviklingen foregår
Spesifikk utvikling
Bibliografi

Utdrag

Utviklingsfokus
Erikson og Piaget har ulikt utviklingsfokus for den menneskelige utviklingen gjennom livet. Eriksons teori bygger i høy grad videre på psykoanalysen, og har et stort fokus på utviklingen av individets jeg og identitetsfølelse. Han legger en avgjørende vekt på miljøets innvirkning for utviklingen, og han representerer et psykososialt synspunkt innenfor psykoanalysen. Jean Piaget derimot retter lyset mot menneskers kognitive utvikling, altså tankeutviklingen. Piaget var opptatt av å måle hvilken grad barn kunne svare korrekt på ulike spørsmål, men enda mer interessert ble han i hva de feilende barna gjorde når de svarte på testspørsmålene, og hva dette kunne fortelle om deres tenkning (Bunkholdt, 1989).

Hvordan utviklingen foregår
Erikson utviklet en modell for individets utvikling som han kalte en psykososialutviklingsmodell, som er en epigenetisk modell. Dette betyr at utviklingen følger bestemte «lover» og er bundet til et bestemt mønster, som hvert individ er i besittelse av, og som er likt for alle mennesker. Utviklingen av forskjellige kroppsdeler, organer og organsystemer i kroppen er fastlagt og følger hverandre i en bestemt rekkefølge.
Dette prinsippet mente også Erikson at man kunne finne i den psykiske utviklingen til et menneske. Mennesket følger også her bestemte mønstre som er nedlagt i individet, og som er likt for alle, mente Erikson. På ulike tidspunkt i utviklingen fremtrer det ulike behov og muligheter, også kalt livskriser, og det er dette som utgjør et startpunkt for bestemte utviklingsforløp, det er også her kilden til vekst og utvikling ligger. Måten miljøet møter behovene og mulighetene på er med på å bestemme utfallet for deler av personligheten til... Kjøp tilgang for å lese mer

Utvikling gjennom livet ifølge Erikson og Piaget | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.