Utvandring til Amerika og dagens flyktningstrøm

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 6
  • 8
  • 2646
  • PDF

Utvandring til Amerika og dagens flyktningstrøm

I denne oppgaven ses det på nordmenns utvandring til Amerika i den industrielle revolusjon. I tillegg forbindes dette med dagens flyktningstrøm til Norge. Det ses her på årsaker til utvandringen til Amerika, og på innvandringen til Norge og Europa. Oppgaven besvarer spørsmålet:

"Utvandring til Amerika. Ser du en sammenheng mellom nordmenns utvandring i perioden 1850 - 1914 og flyktningstrømmen til Norge fra Afrika, Midtøsten og Asia i dag?"

Utdrag

I min oppgave skal jeg presentere nordmenns utvandring til Amerika i den industrielle revolusjon, og forbinde dette med dagens flyktningstrøm til Norge.
Den industrielle revolusjonen var en omveltning fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn. Maskiner erstattet håndkraft. eksempel på dette er spinning Jenny, som er en spinnemaskin for bomull og ull. Disse maskinene resulterte i en modernisering av samfunnet. Den industrielle revolusjonen varte fra 1850 til 1914. I 1850 reiste seilskuta “Restaurationen” fra Stavanger med kurs mot New York . Om bord var de første nordmennene som emigrerte til Amerika, samt kvekerne og haugianerne som søkte religiøs frihet i Amerika. “Restauration”s reise over Atlanterhavet har i dag fått en symbolsk betydning.(1) Men det var ikke før 1836 vi får starten på den store bølgen med utvandringen. Mange nordmenn søkte lykken i Amerika. Nordmenn fikk 640 mål gratis jord i Midtvesten, om de var villig til å dyrke den. De kunne spise egg og fløte, fikk arbeid og bedre muligheter for sine barn.

Er det riktig å avvise innvandring til Norge, når amerikanerne tok imot oss da vi trengte det mest?
Den industrielle revolusjon er en av de største omveltningene i samfunnet gjennom tidene. Det handler om en overgang fra et jordbrukssamfunn til industri og urbanisering, håndverk til fabrikker og maskinkraft. Den industrielle revolusjon består av to bestanddeler. Den første industrielle revolusjon som strekker seg over en drøy hundreårsperiode fra 1770 til 1870. Den første perioden begynte i Storbritannia og var først og fremst knyttet til Nord og Midt- England. Den andre industrielle revolusjonen varte fra ca. 1800 til 1920, og var preget av at mange land som gjennomgikk en industriell omstillingsprosess.

I omkring 1860 drog omlag 800 000 nordmenn til USA(1). Bare Irland hadde større utvandring enn Norge i forhold til folketallet. Jordmangel og dårlige vilkår i hjemlandet presset nordmenn og andre europeere til å utvandre. Dette blir kalt “push mekanismen”. Men det var både indirekte og direkte begrunnelser for at folk valgte å utvandrere fra Europa til USA.(1) Den norske utvandringen til Amerika startet fra begynnelsen av 1840- tallet og frem til 1930- tallet. Flyktningstrømmen var jevn gjennom denne perioden, men jeg velger å dele flyktningsbølgen inn i 3 bestanddeler... Kjøp tilgang for å lese mer

Utvandring til Amerika og dagens flyktningstrøm

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.