Utstyrshysteriet i idretten | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg3
  • Idrett og samfunn
  • 5
  • 4
  • 1163
  • PDF

Utstyrshysteriet i idretten | Artikkel

Her finner du en artikkel skrevet i Idrett og samfunn omhandlende utstyrshysteriet i idretten. Artikkelen tar for seg utstyrshysteriet og hvordan idrettens grunnleggende verdier blir erstattet med og utfordret av mer materialistiske interesser. Avsluttende kommer eleven med forslag til ulike tiltak som kan forbedre situasjonen.

Utdrag

I dagens samfunn bygger ikke lenger idretten kun på de grunnleggende verdiene glede, ærlighet, fellesskap og helse. Menneskeheten retter stadig sin oppmerksomhet vesentlig mer mot materialistiske elementer, og da i stor grad utstyr. Kravene til utøveres utstyr har med tiden blitt kolossale, og fremstår som svært essensielt innen idretten. Rett som det er tas ordtaket «ut med det gamle og inn med det nye» på alvor, og fokuset beveger seg i feil retning. Utstyrshysteriet resulterer i en rekke konsekvenser, og er av både økonomisk og økologisk betydning. Hva kan idretten gjøre for å tilrettelegge mest mulig økonomisk riktig og miljøvennlig?
(Loland, 2013)

Det evige jaget etter å hele tiden ha det nyeste og fineste utstyret står mer sentrert nå enn noen gang før. Hvordan har idrettens utvikling egentlig beveget seg i denne retningen? Mantraet forteller at materialisme kan betegnes som et system som spiser oss opp fra innsiden. For 5 år siden, i 2012, brukte norske husholdninger i gjennomsnitt i overkant av 430.000 norske kroner på varer og tjenester der blant annet nytt utstyr inngår. Nyere forskning fremlegger årlig stadig økende resultater, og dette gir dermed en indikasjon på hvor mye penger vi faktisk bruker på kontinuerlig erstatning av gamle varer. «Idrett og idrettsrelatert virksomhet utgjør om lag tre prosent av verdensøkonomien.» (Loland, 2013, s. 247) Fortløpende lanseringer av nye produkter blir tydelig fremstilt i sosiale medier, midt i utstillingsvinduet eller til og med er samtaleemne i klasserommet, og gjør det materialistiske presset nærmest uunngåelig. «Idretten bærer preg av den samme materialismen og konsumorienteringen som resten av samfunnet.» (Loland, 2013, s. 247) Dette ligger til grunn for det enorme jaget etter det nyeste hele tiden.
(Loland, 2013) (Borud, 2013)... Kjøp tilgang for å lese mer

Utstyrshysteriet i idretten | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.