Utholdenhets- og styrketrening | Egentreningsrapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kroppsøving
  • 6
  • 46
  • 12469
  • PDF

Utholdenhets- og styrketrening | Egentreningsrapport

Her har du en egentreningsrapport for utholdenhets- og styrketrening i Kroppsøving. Rapporten starter med å gi deg teori om utholdenhetstrening og styrketrening, for deretter å redegjøre for hvilke metoder som skulle anvendes og elevens egen form. Dernest følger selve treningsplanleggingen som inkluderer både analyser, periodeplaner og treningsdagbok. Avsluttende vurderes og evalueres egentreningsperioden og elevens resultater.

Innhold

Innledning 2
Teori 2
Generelt om utholdenhetstrening 2
Faktorer som har betydning for utholdenhet 3
Generelt om styrketrening 5
Faktorer som har betydning for muskelstyrke 6
Hvordan trene styrke 7
Metode 8
Utholdenhetstrening 8
Kontinuerlig arbeid 10
Intervallarbeid 10
Styrketrening 11
Dynamisk muskelarbeid 12
Statisk muskelarbeid 12
Egenvurdering 13
Treningserfaring 13
Formen akkurat nå 13
Tester og resultat 13
Valg av aktivitet og metode 15
Treningsplanlegging 16
Arbeidskravanalyse 17
Kapasitetsanalyse 19
Målsetting 19
Periodeplan 20
Her er de ulike uttøyings øvelsene jeg har brukt. 40
Treningsdagbok 41
Måloppnåelse 44
Vurdering, evaluering og resultat 44
Konklusjon 46
Kilder 46

Utdrag

Innledning
I perioden 14. november til 12. desember (uke 46-50) har fokuset i gym vært på egentrening. Det overordnede målet har her vært å forbedre min egen generelle styrke og kondisjon ettersom jeg ønsket å få et mest mulig allsidig treningsutbytte. Før selve egentreningen begynte lagde jeg en disposisjon eller et forslag til hvordan jeg ønsket å utføre treningen i denne perioden.

...

Teori
Generelt om utholdenhetstrening
Utholdenhetstrening er det som ofte blir definert som «organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid». Ordet utholdenhet blir også kalt kondisjon og i sammenheng med fysisk aktivitet blir det ofte forbundet med evnen til å kunne motstå trøtthet eller holde et stabilt, men høyt intensitetsnivå over en lengre periode.

Utholdenhet blir delt i to ulike grupper: Aerob og anaerob...

Faktorer som har betydning for utholdenhet
Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til utholdenhet. Dette er gjerne knyttet opp mot organer i kroppen, men det er også noen som har en større innvirkning på den funksjonelle utholdenhetstreningen. Viktige faktorer som boken treningslære 1 mener er essensielle er for eksempel:
- Lunger med god kapasitet for gassutveksling
- Hjerte med god evne til å pumpe blod rundt i kroppen
- Blod og blodårer med god evne til å transportere oksygen og næringsstoffer til musklene
- Muskler med evne til stor aerob og/eller anaerob energifrigjøring
- Stor andel type I-muskelfibrer
- Maksimalt oksygenopptak
- Utnyttingsgrad
- Store glykogenlagre i musklene
- God væskebalanse
- Motivasjon til å trene og vilje til å presse seg
- Arbeidsøkonomi
- Anaerob terskel

2.1 Hvordan trene utholdenhet
Det første man bør vite når det kommer til hvordan man skal trene utholdenhet er at for å kunne vedlikeholde eller forbedre kondisjonen må man først og fremt belaste eller presse kroppen minst like hardt som man tidligere har latt kroppen kjenne på. Dette vil gi et bedre utbytte. Begreper som blir brukt for treningsutbytte er: varighet som handler om hvor lenge du trener, hyppighet som står for hvor ofte du trener, og intensitet som handler om hvor hardt du trener...

Generelt om styrketrening
Muskelstyrke blir ofte definert som den evnen en muskel eller en muskelgruppe har til å utvikle størst mulig kraft i en gitt øvelse. Egenskapen styrke er noe som står svært sentralt når det kommer til idrettslig presentasjonsevne. Dette er fordi jo mer kraft musklene dine vil klare å utvikle, desto bedre er sjansen for at du kan løfte mer, kaste lengre, løpe fortere og hoppe høyere.

Muskelstyrke blir delt inn i to ulike grupper: dynamisk og statisk styrke. Dynamisk blir igjen delt inn i tre ulike grupper: maksimal styrke, eksplosiv styrke og muskulær utholdenhet. Og statisk blir delt inn i to: maksimal og muskulær utholdenhet...

Faktorer som har betydning for muskelstyrke
Det er flere faktorer som spiller inn når det kommer til muskelstyrke eller styrketrening. Dette er blant annet:
- Muskulære og anatomiske forhold som
o Tykkelsen på muskelgruppen (stort tverrsnitt)
o Utspring og feste
o Gunstige vektarmer over ledd
o Fibertypesammensetning (muskler med stor andel type II-fibrer, eksplosiv styrke)
- God aktivering av musklene (nervesystemet)
o Mange involverte motoriske enheter (muskelfibrer)
o God koordinasjon og teknikk
- God konsentrasjonsevne
- God motivasjon og sterk vilje til å trene og til å presse seg...

Hvordan trene styrke
Dersom man skal trene styrke er det viktig å velge øvelser og treningsmetoder som er tilpasset egen treningstilstand, og hvor mye du har trent styrke tidligere. Dersom det er en spesifikk idrett du trener for er det lurt å trene etter de kravene som idretten stiller som for eksempel ulike tekniske krav eller hvilken type muskelgruppe som bør bli fokusert på osv...

...

Metode
Utholdenhetstrening
Som det er blitt sagt tidligere er kravet til utholdenhet forskjellig fra idrett til idrett. Dette er noe som er greit å ta hensyn til når det kommer til planlegging og utførelse av utholdenhetstreningen... Kjøp tilgang for å lese mer

Utholdenhets- og styrketrening | Egentreningsrapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.