Utdanning er viktig for å unngår krig, konflikter og fattigdom | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 985
  • PDF

Utdanning er viktig for å unngår krig, konflikter og fattigdom | Temaoppgave

Her finner du en temaoppgave som går ned i dybden med temaet utdannelse av samfunnet, og hvorfor dette er viktig for å unngå krig, konflikter og fattigdom.

Oppgaven forklarer hvordan utdanning gir folket mulighet til å bygge opp et samfunn hvor man lærer om grunnleggende verdier, og hvor man lærer folk opp i å ta bedre valg med god lærdom i konsekvensene valgene har.

Studienetts kommentar

Temaoppgaven gir et bra overblikk over hvorfor utdannelse er så viktig for helhetsbildet i samfunnet.

Utdrag

Fattigdom handler om manglede muligheter for å leve et liv i verdighet, selvrespekt og likeverd med andre. (Hvinden, B,. 2002.12.02). Noen konsekvenser som kommer av fattigdom er sykdommer som hiv, aids malaria, men også andre sykdommer som det for I-land ville være lett å bli kvitt som tuberkulose. Andre ting er mangel på mat og arbeidsplasser. Fremfor å gå på skole, så blir barn tvunget til å jobbe for å skaffe seg nok penger til å overleve dagen. Fattigdom er med på å begrense mulighetene til utdanning og tilgang på riktig informasjon noe som er med på å skape store forskjeller i samfunnet.

Ikke bare skaper det forskjeller i levestandarder, men også i levealder. I f.eks. Botswana har forventet levealder sunket med over 30 år, noe som har gjort at fruktbarhetstallene har steget kraftig. (Damm Cappelen, 2009.12.08). Noe som igjen kommer av at det er høye sykdomstall, dødsfall og arbeidsfravær. Dette gjør bare at de fattige blir enda mer fattige.

Fattigdom og lite kunnskap fører også blant annet til at noen blir stående utenfor det politiske systemet. Dette gjør det vanskelig å delta i delta i samfunnet, spesielt når det er mye av analfabetisme, få kommunikasjonsmidler som gjør det vanskelig å være en del av resten av samfunnet og det heller ikke... Kjøp tilgang for å lese mer

Utdanning er viktig for å unngår krig, konflikter og fattigdom | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.