Urinprøvediagnostisering | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 5
  • 5
  • 932
  • PDF

Urinprøvediagnostisering | Rapport

Dette er en rapport som beskriver et forsøk i Biologi 1, der hensikten var å analysere falske urinprøver og gi riktig diagnose til de fiktive "pasientene". Oppgaven inneholder en teoridel som forklarer relevante begreper. Rapporten inkluderer i tillegg en utstyrsliste, metode og resultater og observasjoner.

Innhold

Teoridel
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Drøfting og feilkilder
Konklusjon

Utdrag

Hensikt: Analysere urinprøver og gi en diagnose til hver «pasient»

Teoridel:

De ulike feltene på stix indikerer:
SG er engelsk og betyr «specific gravity». Det er forholdet mellom tettheten til et stoff og tettheten (en masse med samme volum) til et referansestoff. Spesifikk vekt kan brukes som et enkelt mål for å få informasjon om konsentrasjonen til en løsning med forskjellige stoffer i. Urin har normalt en spesifikk vekt på mellom 1,003 og 1,035.

...

Utstyr:
• Combur 10 test (stix)
• Petriskål
• Hansker
• «Urinprøver»
• Stativ
• Reagensrør

Metode
Det ble utdelt 4 urinprøver der vi skulle diagnostisere de ulike «pasientene». Vi brukte Combur 10 tester til å undersøke innholdet i «urinprøvene». Stripene ble dyppet ned i urinen og holdt horisontalt i cirka et minutt før vi leste av resultatene... Kjøp tilgang for å lese mer

Urinprøvediagnostisering | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.