Unionsoppløsningen 1905 | Drøftingsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 6
  • 7
  • 3117
  • PDF

Unionsoppløsningen 1905 | Drøftingsoppgave

En drøftingsoppgave i Historie som tar for seg problemstillingen: "Hvordan reagerte regjeringen, diplomatiet og kongehuset i Storbritannia og Tyskland på unionsbruddet, hvordan engasjerte de seg, og hvor mye hadde dette å si for resultatet?".

Oppgaven var å finne noe vi ville skrive om, som kan knyttes til Norge i det 20. århundre. Tema og problemstilling kunne velges helt selv, men måtte godkjennes av læreren.

Utdrag

NORGE OG SVERIGES UNIONSOPPLØSNING 1905

Å få en oppgave som lyder «Norge i det 20. århundre» krever en sterk begrensning. En ordinær fire-seks siders skoleoppgave vil umulig kunne si noe fordypende om et lands historie over hundre år. Derfor må man begrense sin oppgave til ett tema som har hendt og som interesserer en. Og det er mye å ta fra. Jeg, på min side, har valgt å ta for meg Unionsoppløsningen i 1905 mellom Norge og Sverige. Istedenfor å se på årsaker, vil jeg se på stormaktene Tyskland og Storbritannias reaksjon til oppløsningen mellom Sverige og Norge, om noen av dem deltok i konflikten, og i det tilfellet, til hvilken grad det var viktig for det endelige resultatet.

Min problemstilling kan fremstilles slik:
Hvordan var reagerte regjeringen, diplomatiet og kongeshuset i Storbritannia og Tyskland på unionsbruddet, hvordan engasjerte de seg, og hvor mye hadde dette å si for resultatet?

Gjennom oppgaven vil jeg først komme med en kort forklaring for hva unionsoppløsningen var og stormaktenes forhold. Dernest vil jeg snakke om Tyskland... Kjøp tilgang for å lese mer

Unionsoppløsningen 1905 | Drøftingsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.