Ungdomstiden og perfeksjonisme

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 7
  • 2761
  • PDF

Ungdomstiden og perfeksjonisme

Dette er en oppgave i sosialkunnskap som handler om ungdomstiden, og det konstante presset som ofte finnes mht. perfeksjonisme.

I oppgaven blir det fokusert på det "sosiale presset" som ungdommen føler på, og hvordan dette kan ha psykiske konsekvenser. Ungdommen blir utsatt for et konstant press, med både psykiske og fysiske utfordringer, som forventningspress, kroppspress, alkohol osv.

Oppgaven drøfter årsaker til det sosiale presset som ungdommen opplever.

Utdrag

I min besvarelse kommer jeg til å legge frem årsaker til dette såkalte «sosiale presset» ungdom føler på, videre til hvorfor mange ungdommer sliter psykisk. Hvilke krav som forventes, og hva som skiller oss fra ungdom før i tiden. Jeg vil knytte temaet opp mot industrialiseringen for å reflektere rundt om den kan være en årsak til ungdoms oppførsel og verdier. Jeg vil i denne teksten se på forskjellene mellom oss og tidligere generasjoner og se på hvorfor vi blir sett på som curling generasjonen. Generasjonen som får alt servert på gullfat og har foreldre som koster banen for at vi skal komme lengst mulig.

Ungdomstiden er en periode hvor vi ungdommer går igjennom mange fysiologiske endringer. Vi opplever både psykiske og fysiske forandringer. Kroppen vår forandres, vi får et annet utseende og gjennomgår puberteten. Puberteten forandrer ikke bare det kroppslige, men også hvordan vi oppfatter oss selv. Mange vil se på seg selv som mer voksen når de gjennomgår dette, mens andre føler seg annerledes for at de kanskje ikke kom i puberteten på samme tid som flesteparten av sine jevnaldrende. Gjennom puberteten forventes det at du skal kunne ta selvstendige standpunkt i alt fra livssyn til moral. Denne perioden gjør oss mer selvbevisste. Vi setter høyere krav til oss selv og vurderer våre prestasjoner opp mot andre på vår alder og ofte ønskes idealer som ikke er sunne.

I Eriksons teori, går ungdommene i hans perspektiv igjennom enten en identitetsutvikling... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdomstiden og perfeksjonisme

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.