Ungdom og teknologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
  • Annet
  • 5
  • 4
  • 1590
  • PDF

Ungdom og teknologi

Fakta om ungdom og teknologi. Oppgaven omhandler ungdommers bruk av massemedier og hvordan disse inngår i sosialiseringsprosessen i dag. Besvarelsen fokuserer også på hvordan ungdommer hadde det før og hvordan framveksten av medier har påvirket sosialiseringsprosessen.

Lærers kommentar

Veldig bra! Svært grundig og fin drøfting, god bruk av fagbegreper. Her tror jeg ikke det er så mye forbedringspotensiale, egentlig.

Innhold

Ungdommer da og nå
Enkelte blir stengt ute på grunn av dårlige kunnskaper og ferdigheter
Tilgjengelig hele tiden
Påvirkes vi av massemediene?
Kilder

Utdrag

Kommunikasjon er har alltid vært en viktig del av ungdommenes liv. Når det gjelder dagens ungdom skjer mye av denne kommunikasjonen gjennom sosiale medier på internett. Teknologien har revolusjonert måten mennesker kommuniserer med hverandre på, men har det alltid vært slik? Hvordan kommuniserte ungdom før det fantes noe som Facebook og Twitter? Hva har endret seg, og hvilke konsekvenser har denne endringen gjort på samfunnet og hverdagen rundt oss?... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom og teknologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.