Ungdom | Holdninger | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 4
  • 5
  • 2114
  • PDF

Ungdom | Holdninger | Temaoppgave

Temaoppgaven drøfter holdningene ungdom har til seg selv og andre, hvordan de kan påvirkes, og hvem/hva som påvirker dem. I oppgaven kan du lese mer om i hvilken grad god sosial kompetanse kan hjelpe ungdom til å vurdere og håndtere denne påvirkningen, og hva manglende sosial kompetanse kan føre til.

Utdrag

Tentamen i Psykologi 2

I dagens samfunn er det flertall av ungdommer som sliter psykisk. Det er også viktig for flere og flere å kunne være avhengig av hverandre, men samtidig være så selvstendig de klarer. Fra vi er spedbarn blir vi sosialisert inn i et samfunn slik vi som voksen skal få gode sosiale kompetanser og holdninger. På denne måten skal vi kunne fungere og leve godt sammen. Vi i dagens samfunn lever i en nasjon hvor det er flere og flere ulike grupper, og som enkelt person vil man gjerne ta del i disse. Samtidig har dagens ungdom ulike holdninger til seg selv og andre, hvordan kan dette påvirke et individ? Hvordan holdningene til ulike ungdommer kan påvirkes og hvem/hva som påvirker dem skal vi se nærmere på i denne teksten. Samtidig er sosial kompetanse et innspill, hvordan kan det å ha god sosial kompetanse hjelpe ulike ungdommer til å vurdere og håndtere denne påvirkningen? og hva manglede sosial kompetanse kan føre til.

Først og fremst kan man tenke seg at holdninger er noe man lærer seg i løpet av oppveksten. Vi tilegner oss holdninger og verdier som er med på å forme oss som menneske, dette er også avgjørende for hvordan vi handler og tenker i ulike sammenhenger. Verdier er holdningene våres som mye betyr mye for oss selv. Når det er snakk om verdier er det to typer, vi kan skille mellom kulturelle og personlige verdier. En kulturell verdi er en verdi som deles av det sosiale samfunnet rundt deg. Eksempelvis, at vi hilser og sir hei til andre mennesker. Derimot, personlig verdi er noe vi selv tenker er ekstra verdig. Det kan for eksempel være at vi tenker ulike tanker om hva som er rett og galt.

Holdninger kan også ses på en integrert del av personligheten, og ledsager ulike funksjoner. De viktigste er: Kunnskap eller forståelse, sosial tilpasning, egoforsvar, eller utrykk for verdier. Holdningene henger sammen med normene i samfunnet, lettere sagt de uskrevne reglene for hvordan vi skal oppføre oss. Eksempelvis, kan man tenke seg at om vi er født opp i et samfunn hvor det er vanlig å gå med sko inne, vil det da være merkelig å komme til et samfunn der hvor man faktisk må ta de av. Dette kan da også bli... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom | Holdninger | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.