Ungdom diskrimineres i samfunnsdebatten | Retorisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • 6
  • 4
  • 1115
  • PDF

Ungdom diskrimineres i samfunnsdebatten | Retorisk analyse

Her har du en retorisk analyse av artikkelen "Ungdom diskrimineres i samfunnsdebatten" skrevet av Andrea Sjøvoll. Oppgaven begynner med å redegjøre for hva Andrea Sjøvoll prøver å si med artikkelen sin. Følgende analyserer de retoriske virkemidlene forfatteren bruker i sine argumenter, og avsluttende finner du en vurdering av gjennomslagskraften til "Ungdom diskrimineres i samfunnsdebatten".

Lærers kommentar

God argumentasjon med gode eksempler. Drøftingen er også meget god.

Utdrag

«CV-generasjonen», «generasjon prestasjon», «generasjon perfekt». Betegnelsene på ungdom som gruppe er mange, men relateres sjelden til noe positivt. I samfunnet generaliseres denne andelen av Norges befolkning, ofte med negativ epitet, slik at mangfoldigheten blant ungdommer viskes ut. Andrea Sjøvoll er artikkelforfatter og tidligere leder i ungdomsorganisasjonen Press. I kronikken «Ungdom diskrimineres i samfunnsdebatten», publisert i NRK 10.12.14, tar hun et oppgjør med samfunnets holdning til ungdom. Sjøvoll kritiserer måten ungdom diskrimineres i samfunnsdebatter. Ikke av seg selv. Ikke av hverandre, men av voksne.

Kronikken er utpreget subjektiv. Gjennom retoriske virkemidler underbygger forfatteren sine synspunkter knyttet til ungdommers posisjon i samfunnet. Kronikken har en tydelig appell, og forfatteren benytter seg av ulike retoriske appellformer; fortrinnsvis logos og patos, men også etos i kraft av sin posisjon som leder for ungdomsorganisasjonen Press.

I kronikken trekker forfatteren fram Malala Yousafzay, som i 2014 ble tildelt Nobels fredspris som yngste fredsprisvinner gjennom historien. «Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon (…)».  (Fredspriskomiteen 2014, SNL). I kronikken kritiserer forfatteren Fredspriskomiteens uttalelse knyttet til deres syn på unges deltakelse i samfunnsdebatter. Nobels Fredskomiteen ytrer at unge er lite engasjert og lite deltakende. Dette er Sjøvoll sterkt uenig i... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom diskrimineres i samfunnsdebatten | Retorisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Ungdom diskrimineres i samfunnsdebatten | Retorisk analyse, har også lastet ned