Undersøkelse av korrosjon med «rustindikator» | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 2174
  • PDF

Undersøkelse av korrosjon med «rustindikator» | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Undersøkelse av korrosjon med «rustindikator», i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å bruke en rustindikator til å observere når jern ruster. Forsøket handler om å finne frem til ulike faktorer som påvirker korrosjon av jern. I denne rapporten finner du grunnleggende teori om korrosjon, og hvordan denne kjemiske prosessen foregår ved hjelp av Studienetts egen illustrasjon. Her kan du lære mer om hvordan faktorer som sink og kobber påvirker korrosjon av jern.
Rapporten er er bra eksempel på hvordan du kan strukturere en kjemirapport, og den viser de vesentligste elementene som må være med i en god kjemirapport.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 9.3 Undersøkelse av korrosjon med «rustindikator», fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Denne rapporten svarer på problemstillingen i dette forsøket.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Uttrykket korrosjon betyr oversatt fra latinsk sammengnage, og er et uttrykk for en uønsket nedbrytning av materialer på grunn av forskjellige kjemiske reaksjoner. Korrosjon er dermed et overordnet uttrykk for en uønsket oksidasjon av et metall. Når et metall korroderer, blir det altså oksidert. Rust er én type korrosjon, og betyr oksidasjon av fast jern (Fe(s)). En annen type korrosjon er når kobber blir oksidert, hvor vi snakker om at kobberet irrer. Det er almen kjent at korrosjon forekommer i naturen, og her er oksidasjonsmiddelet ofte oksygen (O2(g)) i luften, og evt. andre metallioner eller protoner (H+) fra sur nedbør.

...

1) En liten brøkdel Fe(s) helt i overflaten oppløses i vannet som en likevekt og blir til jern(II)ioner.
2) Dermed oppstår et overskudd av elektroner i denne delen av vanndråpen, og vi har en negativ pol.
3) I den andre delen av vanndråpen oppløses en liten andel O2(aq).
4) Overskuddet av elektroner i vannet vil i en reaksjon med H2O føre til en reduksjon av O2(aq) til hydroksidioner (OH—) i utkanten av vanndråpen, som blir den positive polen.
5) Likevekten med dannelse av... Kjøp tilgang for å lese mer

Undersøkelse av korrosjon med «rustindikator» | Rapport i Kjemi 2

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 05.02.2023
    Skrevet av Elev på Vg3
    Mangler mye viktig og masse feil