Ultimate Biking AS | Markedsføring og Ledelse 2 | Vår 2012

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 7
  • 2195
  • PDF

Ultimate Biking AS | Markedsføring og Ledelse 2 | Vår 2012

Her har du en besvarelse av eksamensheftet som ble gitt i Markedsføring og ledelse 2 våren 2012. Eksamensheftet dreide seg om fusjoneringen av to sykkelbutikker. Den nye forretningen skulle ha navnet "Ultimate Biking AS". I oppgave 1 beskrives mulige og realistiske personalkonflikter som kan oppstå ved fusjonen, og i oppgave 2 formuleres og begrunnes en visjon og forretningsidé. I oppgave 3 gjøres det rede for hvordan ”Ultimate Biking AS” kan bruke pris som virkemiddel, og til sist, i oppgave 4, foreslås en kampanjeplan.

Utdrag

Oppgave 1
Eriksen og Ottosen tror at fusjonen kan gi gode utviklingsmuligheter. De er imidlertid klar over at de har å gjøre med to forskjellige bedriftskulturer, og at dette kan medføre ulike konflikter i den nye bedriften.
Beskriv mulige og realistiske personalkonflikter som kan oppstå ved fusjonen, og diskuter hvordan disse kan håndteres på en god måte.

For Ultimate Biking AS mener jeg mellommenneskelig konflikt er mulig og relevant. På grunn av ny sammenslåing av to egne bedrifter til en større bedrift, er det mange nye medarbeidere. Med alle disse nye kollegaene kan det bli uklar hvem som skal gjøre hva, hvem som har ansvar for de forskjellige tingene, då det finnes to av hver person.

...

Oppgave 2
Den nye bedriften trenger en formell visjon og forretningsidé.
Formuler og begrunn en visjon og forretningsidé for Ultimate Biking AS.

Det er viktig at Ultimate Biking AS får en god visjon og forretningsidé som kan være til hjelp for de i denne sammenslåingsprosessen. Ettersom visjonen forteller oss noe om hvor bedriften ønsker å være en gang i fremtiden er det viktig at den er formet slik at bedriften har en ledetråd. Jeg vil foreslå ”Vi gir Sykkelglede” som en visjon for Ultimate Biking AS.

...

Oppgave 3
Ultimate Biking AS skal etablere seg i et nytt kjøpesenter. Kjøpesenteret er snart klart til innflytting og ligger ved et handelsområde litt utenfor sentrum. Butikken vil få et stort salgslokale og et velutstyrt og moderne verksted. De har forhandlet fram en ti års leieavtale for lokalene og vurderer leiekostnadene som relativt høye. Leiekostnadene for lokaler vil øke betydelig sammenliknet med situasjonen før fusjonen, men de forventer at dette vil veies opp av svært gode parkeringsmuligheter og god eksponering mot hovedinnfartsåren til byen. Ultimate Biking AS satser på kjøpesterke og kvalitetsbevisste kunder i et marked med sterk konkurranse mellom tilbyderne.
Gjør rede for hvordan Ultimate Biking AS kan bruke pris som virkemiddel i denne situasjonen.

Folk må komme inn i butikken, gjerne menn som kan gå her mens kvinnene handler i andre butikker. Prisene må ikke være for høye slik at folk ikke kommer inn, eller løper ut så for de ser prisen

Pris har blitt et av de viktigste konkurransemiddelene i dagens marked. Konkurransen i ulike bransjer varierer, men som oftest finner vi en eller flere konkurrenter til alle produkter og tjenester. Derfor er det viktig at prisen er noe som brukes god tid på å sette og diskutere slik at den er satt riktig. Bedriften kan påvirke etterspørselen gjennom ulike konkurransemidler.

...

Oppgave 4
I forbindelse med åpningen av den nye butikken planlegger eierne en lanseringskampanje som en del av Ultimate Biking AS sin markedsplan.
Foreslå en kampanjeplan og begrunn ulike aktiviteter og tiltak som du mener bør inngå i en slik lanseringskampanje.

Med kampanje mener vi en konsentrert satsing i en avgrenset periode. Den kan være en selvstendig satsing eller del av markedsplanen. Her skal vi se på hva en kampanjeplan kan inneholde.
Situasjonsanalyse
To kjente butikker, ikke kjent sammen. – mål si at nå er vi her sammen, reklame ”Nå sykler vi tandem”

Kampanjeplanene skal styre bedriftens ressurser mot klart definerte delmål. Med ressurser mener vi tid, penger, mennesker og aktiviteter. Kampanjeplanen er en typisk aktivitetsplan og gjennomføres regelmessig av bedrifter og organisasjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Ultimate Biking AS | Markedsføring og Ledelse 2 | Vår 2012

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.