Artikkel om ulikheter mellom rik og fattig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Norsk
  • 5
  • 2
  • 777
  • PDF

Artikkel om ulikheter mellom rik og fattig

Artikkel som tar for seg forskjeller mellom fattig og rik i verden, og ser på hvorfor situasjonen er slik og hva man kan gjøre for å utrydde fattigdom.

Oppgaven kommer blant annet inn på FNs tusenårsmål og Millennium planen.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Studienetts kommentar

Du har vært flink til å finne faktastoff til stilen din, og du utnytter informasjonen på en fornuftig og opplysende måte. Teksten din er fint strukturert. Du reiser problemstillinger underveis, og du har funnet relevante spørsmål å gripe tak i. Du kan tenke over om du ikke neste gang allerede i innledningsavsnittet skal reise en overordnet problemstilling for hele artikkelen. Det kan være en grei måte å gi teksten en retning på.

Utdrag

En verden uten urettferdighet og fattigdom er omtrent helt umulig å få til. Over 60 millioner fattige barn under 5 år dør av sult hvert år. Fattigdom er en betegnelse på mangel av livsviktige ressurser. En av de ressursene er mat. De fleste absolutt fattige, altså folk som ikke har de livsviktige ressursene eller valgmuligheter, lever i Sør-Asia... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om ulikheter mellom rik og fattig

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.