Ulike måter organisasjoner kan få oppmerksomhet og politisk innflytelse på | Fagartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Ulike måter organisasjoner kan få oppmerksomhet og politisk innflytelse på | Fagartikkel

I denne fagartikkelen kan du lese om ulike måter som organisasjoner kan få oppmerksomhet og politisk innflytelse på. I artikkelen kan du bl.a. lese om korporativ pluralisme som handler om hvordan organisasjoner kan benytte seg av ulike midler for å få politisk innflytelse. Artikkelen bruker organisasjoner som Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO) som eksempler.

Utdrag

En organisasjon med mange medlemmer har ofte større innflytelse til å påvirke politiske beslutninger enn enkeltpersoner. Friheten til å danne organisasjoner er en grunnleggende demokratisk rettighet. Likevel vil påvirkningskraften til den enkelte organisasjon være betinget av hvor ressurssterk den er. I Norge har vi stor grad av korporativ pluralisme, altså organisasjoner benytter seg av ulike midler for å nå politikerne på. De har til felles at de kjemper om statsmaktens oppmerksomhet. I denne teksten vil det bli presentert ulike måter organisasjoner kan få oppmerksomhet og politisk innflytelse på.

Interesseorganisasjoner som Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norges største interesseorganisasjonen med 25 000 medlemmer, og Landsorganisasjonen (LO), Norges største arbeidstakerorganisasjon med 900 000 medlemmer, representerer begge en rekke landsdekkende fagforbund. Organisasjonene kan seg imellom forhandle frem avtaler og krav, under tariffoppgjør, med liten grad av statelig innblanding. Politikerene har igjen muligheten til å påvirke organisasjonenes beslutninger indirekte, om de er uenige. Om en organisasjon får gjennomslag for lønnspålegg hos en sektor, kan politikere gjøre inngrep ved for eksempel å... Kjøp tilgang for å lese mer

Ulike måter organisasjoner kan få oppmerksomhet og politisk innflytelse på | Fagartikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.