Uheldige sider ved idrett, fysisk aktivitet og livsstil

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Kroppsøving
  • 6
  • 4
  • 1097
  • PDF

Uheldige sider ved idrett, fysisk aktivitet og livsstil

Her har du en oppgave i Kroppsøving som dreier seg om uheldige sider ved idrett, fysisk aktivitet, livsstil og friluftsliv. Oppgaven besvarer seks ulike spørsmål som blant annet dreier seg om spiseforstyrrelser, treningsnarkomani, doping, og positive sider ved trening.

Innhold

Oppgave 2.1
Det finnes ulike former for spiseforstyrrelser. Forklar hvordan de ulike problemene arter seg.

Oppgave 2.2
Beskriv hva vi legger i begrepet treningsnarkomani. Trekk fram både positive og negative sider.

Oppgave 2.3
Det fins ulike former for doping. Gi en beskrivelse av de ulike metodene og forklar hvilke idretter som bruker hvilke metoder.

Oppgave 2.4
Trening gir mange ulike positive effekter på både psykiske og fysiske forhold. Fortell om fordelene du kan få ved å trene.

Oppgave 2.5
Trening forebygger ulike sykdommer. Beskriv treningens positive påvirkning på hjerte- og karsykdommer, enkelte former for kreft og sukkersyke.

Oppgave 2.6
Forklar hvordan du tar ut kursen ved hjelp av kart og kompass. Hvordan vet du i hvilken retning du skal gå?

Utdrag

Oppgave 2.1
Det finnes ulike former for spiseforstyrrelser. Forklar hvordan de ulike problemene arter seg.

• Vi har 3 kjente spiseforstyrrelser, men også 2 litt mindre kjente. Jeg valgte å ta med alle sammen.

Anorexia er den mest kjente spiseforstyrrelsen vi har. Det som kjennetegner en med anorexia er; stort vekttap, forvrengt kroppsbilde, veldig kroppsfiksert, spiser lite og er underernært, høyt aktivitetsnivå, noen kan overspise for så å kaste opp og de er ekstremt redde for å være overvektig.

...

Oppgave 2.3
Det fins ulike former for doping. Gi en beskrivelse av de ulike metodene og forklar hvilke idretter som bruker hvilke metoder.

• De 3 vanligste former for doping innen idrett;

Stimulerende midler (som for eksempel amfetamin, kokain og ecstasy) gir en raskere reaksjonsevne, økt konsentrasjon, minsker tretthet og forskyver smertegrensen. Dette fører til økt utholdenhet og man slutter å lytte til kroppens signaler. Det er derfor lett å overbelaste kroppen, slik at man kan få skader eller i verste fall død. Avhengighet er også en viktig og farlig bivirkning.
Bruken av stimulerende midler i idrett, er ikke like vanlig i dag som før i tiden... Kjøp tilgang for å lese mer

Uheldige sider ved idrett, fysisk aktivitet og livsstil

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.