Uavhengighetserklæringen - Kontinuitet eller Brudd

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie og filosofi 1
  • Godkjent
  • 3
  • 718
  • PDF

Uavhengighetserklæringen - Kontinuitet eller Brudd

Oppgave som drøfter hvorvidt uavhengighetserklæringen var en kontinuitet eller et brudd med europeisk tenkning om statsstyret og individet.

Elevens kommentar

Kan gjøres til en mer omfattende oppgave ved å inkludere flere filosofer og flere hendelser som hadde innflytelse på tenkningen i Europa på den tiden. Man kan også drøfte hvordan uavhengighetserklæringen har påvirket ettertiden.

Utdrag

The Declaration of Independence

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” Det er en av de mest kjente setningene i det engelske språket. Det er også den viktigste setningen som noen gang er skrevet i amerikansk historie. Den stammer fra The Declaration of Independence, og det er Thomas Jefferson som har fått æren for å ha skrevet den. Dette skjedde i en tid preget av misnøye. De amerikanske koloniene ble styrt av den britiske tronen... Kjøp tilgang for å lese mer

Uavhengighetserklæringen - Kontinuitet eller Brudd

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.