Twintip i slopestyle | Arbeidskravanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 6
  • 46
  • 11285
  • PDF

Arbeidskravsanalyse: Twintip i slopestyle | Arbeidskravanalyse

Dette er en arbeidskravsanalyse for twintip i slopestyle. Arbeidskravsanalysen tar for seg fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og koordinative egenskaper, og vurderer elevens egen kapasitet i forbindelse med den enkelte egenskapen. Følgende legges det frem ulike periodeplaner, øktplaner og årsplaner. Til sist kommer denne oppgaven inn på testing av idretten.

Innhold

Fysiske egenskaper s. 5-9
Psykiske egenskaper s. 10-13
Tekniske egenskaper s. 14-17
Taktiske egenskaper s. 18-19
Koordinative egenskaper s. 20-22
Målsettinger s. 23
Planer (Periode, økt og årsplan) s. 24-40
Testing s. 41-43
Kilder s. 43
Vedlegg s. 44-51

Utdrag

En Arbeidskravsanalyse for twintip med tanke på slopestyle. Twintip er en type alpintski med tupp i begge ender så man kan lande både forlengs og baklengs, mens slopestyle er en konkurransetype som belager seg på å utføre triks av ulik vanskelighetsgrad. Arbeidskravsanalysen tar for seg hvilke egenskaper og ferdigheter som kreves av en utøver i denne idrettsgrenen.

Muskelstyrke: «Muskelstyrke blir definert som evnen en muskel eller en muskelgruppe har til å utvikle størst mulig kraft i en gitt øvelse» (Gjerset m fler, 2012 s.73)

Statisk styrke: «Statisk styrke er den evnen en muskel eller muskel gruppe har til å utvikle størst mulig kraft uten at det skjer en bevegelse i leddet muskelen virker over» (Gjerset m fler, 2012 s.75)
Statisk styrke er noe jeg har bruk for i free ski men ikke i like stor grad som i for eksempel utfor. I fri ski har vi tre hoved deler vi kan dele inn den statiske styrken i:

1) Går ut på og hente fart, her må man komme i en posisjon som er så aerodynamisk som mulig. Sitte stillingen da blir litt bredbent som en hockey stilling. Dette blir statisk muskel arbeid, spesielt i knebøyer/lår muskulaturen hvor disse skal holde en vinkel konstant.
2) Hopp delen, her reiser man seg opp fra hockey stilling hvor den statiske styrken avtar i beina og går mer over på mage og ryggmuskulatur for å stabilisere ved avgang fra hoppet.
3) Landingen, her forbereder man kroppen på og ta for i landingen og man stiver av i kroppen. Spesielt da i nakke, lår, rygg og magemuskulatur og deretter landingen som blir dynamisk og statisk. Den dynamiske delen kommer jeg tilbake til senere.
I utfor blir den statiske styrken veldig sentral og tellende etter som at du arbeider statisk over mye lengere tid
.
Min kapasitet
Statisk styrke er en egenskap jeg mestrer godt, jeg har satt den statiske styrken min til 7 av 10. Det blir litt vanskelig å rangere dette fordi det ikke er noen fasit på det, men denne rangeringen gir et bilde av hvor jeg ligger i forhold til de beste i verden.

Eksplosiv styrke
Eksplosiv styrke. Eksplosiv styrke er størst mulig kraftutvikling samtidig som muskelen trekker seg raskt sammen (Def: Treningslære av Gjerset m fler) Free ski er en idrett med korte innslag av eksplosiv styrke. Derav start hvor man kanskje må få en hyppig start og stake fart. Men dette er avhengig av løype. Et annet eksempel er i selve avgangen fra hoppet, her vil det være om og gjøre og få mest mulig tid derfor vil det være gunstig å ha en god eksplosiv styrke for og både få rotasjon og tid til å utføre.

Min kapasitet
Eksplosiv styrke er en egenskap jeg har satt meg selv litt lavt på. Jeg er ikke en veldig eksplosiv person men heller en som er litt «seig». Jeg rangerer meg selv til 6 av 10 på grunnlag av egenvurderinger. I hvor stor grad eksplosiv styrke spiller inn i free ski avhenger litt av kjørestil. Hver enket utøver har en forskjellig kjørestil med tanke på kroppsspråk og linjevalg. Dette er avgjørende for hvor god eksplosivitet du må ha.

Reaksjonshurtighet
«Reaksjonshurtighet er evnen til å oppfatte og tolke signaler riktig og hurtig» Def: Treningslære av Gjerset m fler) Reaksjonshurtighet er en sentral faktor også i free ski som ikke påvirkes av ytre faktorer. Et eksempel på hvor man har bruk for reaksjonshurtighet i freeski er i avsatsen. Hvor en må ta sats i riktig tidspunkt, dette er veldig viktig for utførelsen.

Min kapasitet
Jeg mener at jeg har en generell god reaksjonshurtighet, men at jeg har litt å gå på i forhold til de som ligger på topp internasjonalt nivå. For å kunne prestere godt bør også denne egenskapen være litt over gjennomsnittet. Jeg rangerer meg selv her 6 av 10... Kjøp tilgang for å lese mer

Twintip i slopestyle | Arbeidskravanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Twintip i slopestyle | Arbeidskravanalyse, har også lastet ned