Tvist gjennom fullmaktsforhold | Caserapport om Avtalerett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 3
  • 1392
  • PDF

Tvist gjennom fullmaktsforhold | Caserapport om Avtalerett

I denne caserapporten kan du lære mer om avtalerett. Casen inneholder en rettstvist som omhandler en avtale som er inngått gjennom fullmakt.

I casen har en fullmaktsgiver, Gunnis Abrahamsen, gitt sin fullmakt til vennen og kollegaen Arild Theodorsen, for at han på vegne av Abrahamsen skal kjøpe en eiendom. Men Theodorsen kjøper eiendommen for en dyrere pris enn partene har blitt enige om, noe som skaper misnøye hos Abrahamsen. Teksten oppsummerer forskjellige relevante paragrafer for å løse tvisten.

Casen er relevant for Kapittel 4 om avtalerett i læreboka Juss 2 av Thor Rasmus Bjerknes.

Utdrag

Den gjeldende tvisten omhandler en avtale som er inngått gjennom fullmakt. I gjeldende sak har en fullmaktsgiver, Gunnis Abrahamsen, gitt sin fullmakt til sin venn og kollega Arild Theodorsen, for at han på vegne av Abrahamsen skal kjøpe en eiendom 15 minutter unna havet på Sørlandet. Abrahamsen har gitt Theodorsen instrukser om pris på eiendommen (maks 2,5 millioner kroner). Theodorsen kjøpte eiendommen til 3 millioner kroner, noe som skapte misnøye hos Abrahamsen.

De rettslige partene som forekommer i tvisten er fullmaktsgiver, Gunnis Abrahamsen, fullmektig Arild Theodorsen og Tredjepersonen Richard Fjell.

Det rettslige grunnlaget som foreligger i saken er reglene om fullmakt som finnes i avtaleloven kapittel to.

Avtaleretten bygger på 3 prinsipper som foreligger i kong Christian den femtis lov. Det første prinsippet innebærer formfrihet, i gjeldende sak er fullmakten skriftlig. Det foreligger i det andre prinsippet en avtalefrihet, som går på at en selv bestemmer hvem man inngår avtale med. Det tredje prinsippet går på plikt om å holde avtaler; vi skal videre i teksten vurdere om Abrahamsen er pliktig til å utføre den gjeldende handelsavtalen.

Det foreligger et fullmaktsforhold når en person har fått myndighet til å utøve en rettshandel på en... Kjøp tilgang for å lese mer

Tvist gjennom fullmaktsforhold | Caserapport om Avtalerett

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.