Tvangslidelse | Fagartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Psykologi 2
  • 6
  • 10
  • 2553
  • PDF

Tvangslidelse | Fagartikkel

Dette er en fagartikkel i Psykologi 2 som handler om tvangslidelser og hvordan denne lidelsen preger hverdagen. I tillegg kommer fagartikkelen inn på årsaker, symptomer, forekomst og behandling. Problemstillingen denne artikkelen tar utgangspunkt i er som følger: "Hvor utpreget må handlingene og tankene være før det blir en psykisk lidelse?"

Innhold

1.0 Innledning s. 3
1.1 Innledning s. 3
1.2 Problemstilling s. 3
2.0 Hoveddel
2.1 Psykisk lidelse og tvangslidelse s. 3
2.2 Forekomst og alder s. 4
2.3 Årsaker og symptomer s. 5
2.4 Hvordan tvangslidelse preger hverdagen s. 5
2.5 Konsekvenser for individet og pårørende s. 7
2.6 Behandling/prognose s. 7
3.0 Konklusjon s. 8
4.0 Kilder s. 8

Utdrag

1.0 Innledning
1.1 Innledning
Gjennom denne fagartikkelen skal jeg ta for meg den psykiske lidelsen som blir kalt for tvangslidelse, med andre ord Obsessiv-Kompulsiv lidelse. Jeg skal nevne årsaker/symptomer, forekomst, behandling og samtidig drøfte rundt hvordan lidelsen fungerer i det hverdagslige. Ved bruk av gode kilder som hovedsakelig er hentet fra nett vil jeg kunne gi rett innblikk til leseren om hvordan funksjonen til en tvangslidelse er.

1.2 Problemstilling
Problemstillingen jeg ønsker å ta stilling til i denne artikkelen er som følger: «hvor utpreget må handlingene og tankene være før det blir en psykisk lidelse?». Denne problemstillingen ønsker jeg å finne svar på grunnet i det interessante ved hvor preget livet kan bli av en psykisk lidelse, og i dette tilfellet tvangslidelse. De fleste har rutiner i hverdagen som utføres hvis man har mulighet, men for en person med psykisk lidelse vil ikke hverdagen fungere uten disse ritualene. Dette vil gå utover jobb, studier, sosiale sammenhenger og eventuelle andre faktorer.

2.0 Hoveddel
2.1 Psykisk lidelse og tvangslidelse
Psykisk helse handler om hvordan vi klarer å bruke våre kognitive og emosjonelle ferdigheter til å fungere i samfunnet og møte hverdagens krav (Psykologi 2, s.300). Dermed vil en psykisk lidelse svekke en «god» psykisk helse og påvirke hverdagen i ulike grader.
Det er ikke lett å definere hva en psykisk lidelse er på en god måte, siden våre normer, verdier og kulturell bakgrunn påvirker vårt syn på psykiske lidelser. Før 1700-tallet trodde man at de med psykiske lidelser var besatt av djevelen eller onde ånder, men etter hvert begynte man å se på de psykiske lidelsene som uttrykk for sykdom. Likevel har man områder i verden den dag i dag hvor en psykisk lidelse blir sett på som «et verk av djevelen». For eksempel så lever ca. 19.000 i pasung (lenket fast i små rom) i Indonesia. De er plassert der av familier, venner som er overtroisk og redd for væremåten deres.

Tvangslidelse (Obsessive-Compulsive disease) er en type angstlidelse, som er en fellesbetegnelse for ulike tilstander preget av angst eller frykt. Tvangslidelser gjelder enten ved hyppige ukontrollerbare tvangstanker (obsesjoner) eller tvangshandlinger (kompulsjoner)... Kjøp tilgang for å lese mer

Tvangslidelse | Fagartikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.