Trusler mot det biologiske mangfoldet | Sammendrag | Geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Geografi
  • Godkjent
  • 3
  • 844
  • PDF

Trusler mot det biologiske mangfoldet | Sammendrag | Geografi

Sammendrag som omhandler trusler mot det biologiske mangfoldet. Notatene beskriver hvilke ting som er trusler for det biologiske mangfoldighet. Ødeleggelser av leveområder, endring i genetisk mangfold, forurensing, innføring av fremmede arter og overbeskatning av ressurser er slike trusler som blir nevnt her.

Lærers kommentar

Meget solid oppgave.

Utdrag

Det er mange ulike faktorer i verden som truer det biologiske mangfoldet. Det er ikke bra fordi mangfoldet er svært viktig, bl. annet for at naturen skal tåle endringer i miljøet som for eksempel klimaendringer. Mangfoldet er også viktig fordi levende organismer er avhengig av hverandre. Noen planter er næring for dyr, noen dyr sørger for pollinering av andre planter. Nyttige medisiner, gener og næringsstoffer kan også finnes i naturen. Her er eksempler på hva som truer den:

Ødeleggelser av leveområder:
Som mennesker har arter i naturen egne leveområder som er tilpasset dem. Ødeleggelse av dem kan være for eksempel bygging av infrastruktur, hus, jordbruk, vannkraft og tømmerhogst. Konsekvensene for denne ødeleggelsen av leveområdene vil selvfølgelig være at artene forsvinner, og i tillegg vil flere av områdene bli mer sårbare for flom. Et eksempel fra sistenevnte er California hvor 95% av de naturlige våtmarksområdene... Kjøp tilgang for å lese mer

Trusler mot det biologiske mangfoldet | Sammendrag | Geografi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.