Trumps påvirkning på NATO og Norsk forsvarspolitikk | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Trumps påvirkning på NATO og Norsk forsvarspolitikk | Temaoppgave

Dette er en temaoppgave som diskuterer hvilke konsekvenser for NATO og den norske forsvarspolitikken som kan følge etter at Donald Trump ble valgt til president i USA.

Ville situasjonen vært annerledes hvis Hillary Clinton ble valgt i stedet for?

Hele problemstillingen blir diskutert i oppgaven, og i slutten finnes en konklusjon basert på diskusjonen.

Elevens kommentar

Bruker godt med kilder, men flere kilder burde bli tatt med i diskusjonen, for å bygge grunnlag for denne.

Utdrag

Trump vil ha en negativ påvirkning på NATO og Norge. Trump har satt planer om å trekke USA ut av NATO. Trump mener Amerika trekker en all for stor del av NATO. Trump mener USA bruker en alt for stor pengesum på NATO og flere av NATO landene må bidra ellers forlater USA NATO. Trump vil ha en endring, så lenge USA pengebruk blir mindre mener han de kan bli i NATO, men med en mindre rolle. Flere forskere og eksperter innenfor politikken ser på dette kom en katastrofe. Å trekke USA ut av NATO vil ha store konsekvenser. Det vil øke sjansen for krig i Europa. USA er grunnen til et sterkt Europa, de har lagt grunnmuren for Europa. (Stormark, 2016) En teori om hva som kan skje i Europa kan være Russland tar over flere land i Europa. Siden USA trekker seg ut av NATO som gir dem en tilknytning til Europa, og bygger en mur ned mot Sør-Amerika vil USA bli isolert. Nå som Europa er svekket kan Russland trekke mer inn i landet som å ta over videre inn i Ukraina og muligens videre inn i Europa. Å trekke ut USA kan gi Norge en større rolle i NATO. Norge er av landene som da er igjen i NATO med best økonomisk situasjon. Dette kan gjøre at Norge må være ¨storebror¨ for de mindre landene i NATO. Dette kan hende er en oppgave Norge ikke kan bære. Uten et USA vil også forsvarspolitikken til Norge forandres. Norge har som oftest kjøpt forsvarsvåpen fra USA på grunn av alliansen, dette kan endres og muligens kjøpe fra andre store stater som Russland.

På den andre siden kan det å trekke Amerika ut av NATO påvirke Norge og NATO på en positiv måte. Med USA ut av NATO Gir det flere stater muligheten til å bidra mer. Små stater kan styrkes mer og ikke bare lene seg på en større stat. Uten USA vil NATO inneholde bare europeiske stater unntatt Canada. Når flere stater blir tvunget til å bidra og styrke utenrikspolitikken sin kan dette føre til nasjonsbygging som kan være viktig for de mindre statene i NATO. Dette vil gjøre at de små statene også kan stå sterkere på egne bein og ikke støtte seg på andre. Uten USA kan det stoppe Russland fra å angripe NATO-land. Russland er sterkt imot Amerikansk dominans og hvis da USA holder seg i NATO kan det øke sjansen for Russisk angrep. NATO står i dag veldig sterkt og flere land vil verve seg til NATO. Dette kan skremme Russland. Russland kan da starte angrepene før for mange stater verver seg. Det kan da være for det bedre at USA forlater NATO. Med USA ute av NATO kan det påvirke Norges forsvarspolitikk. Norge har vært knyttet til Amerikanske våpen, men med USA ute kan det åpne opp for våpen fra andre land som Russland. Russland kan ha våpen som kan være bedre for Norge. Russland kan ha våpen som er mer passende for Norsk geografi og miljø. Dette kan gjøre at Norge får et bedre forhold til Russland, som kan være for det bedre. Å ha USA ut av NATO er det bedre for Norge. Mange har vært skeptiske til Trump og er overbevisst om at han vil starte krig. Med å da ha USA ute av NATO må ikke Norge forsvare USA i en mulig krig. Norge vil stå mer nøytrale i krig hvis stormakter som Russland, USA og Nord Korea står selvstendig.

Hva hvis Trump ikke ble president? Hva om Hillary Clinton ble president? Hvis Clinton ble president ville det vært mer positivt for NATO og Norge. Clinton vil holde USA i NATO som er mye bedre. Et NATO med Amerika er et sterke NATO. Amerika må være med i NATO for å løfte og til svakere landene i NATO. Uten USA vil de svakere landene være rådville og kan føre til slutten på NATO. Clinton vil holde tett med sine allierte for å slå kampen mot terror og holde en balanse i verden for å unngå krig. Clinton er en tidligere utenriksminister under demokratisk styre. Med hennes bakgrunn er Clinton mer egnet til jobben som president enn Donald Trump. Clinton ville tatt... Kjøp tilgang for å lese mer

Trumps påvirkning på NATO og Norsk forsvarspolitikk | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.