Trim og trivsel AS | Regnskapsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 4
  • 4
  • 741
  • PDF

Trim og trivsel AS | Regnskapsanalyse

I denne oppgaven finner du en regnskapsanalyse av det fiktive selskapet "Trim og trivsel AS". Oppgaven legger frem en regnskapsanalyse samt nøkkeltall i forbindelse med bedriftens regnskap. I tillegg redegjøres det for selskapets lønnsomhet, finansiering og likviditet med utgangspunkt i analysens funn.

Utdrag

Lønnsomhet
Lønnsomheten viser hvordan deres årlige resultat er. Det viser om bedriften har gått i overskudd eller underskudd, og hvor mye.

Totalkapitalrentabilitet
Det vil si hvor mye avkasting man får på pengene man investerer i bedriften er. Totalkapitalrentabilitetens krav er at den skal være lik vanlig bankrente pluss risikoen, det vil si at kravet til dette er på 5-7%. Trim og Trivsel AS har 12,7% og bransjen har 8%. Det vil si at bedriften og bransjen er godt over kravet som tilsvarer et godt årsresultat, et overskudd på 528 000. Årsresultatet har derimot sunket fra året før, fra 1 074 000 til 528 000. Dette pga en betydelig økning i driftskostnadene til selskapet fra året før. En eventuell endring kan være å minske disse driftskostnadene ved å gi mindre i lønn som gir bedre årsresultat / overskudd.

Egenkapitalsrentabilitet
Dette vil fortelle oss om bedriftens resultat i forhold til egenkapitalen. Kravet til EK-rentabiliteten er at den skal være bedre enn totalkapitalrentabiliteten. TK-rentabiliteten er på 12,7 og EK-rentabiliteten er på 26,5%. Det vil si at resultatet er tilfredsstillende i henhold til kravet. Dette vil si at eierne har fått god avkastning selv etter skatt... Kjøp tilgang for å lese mer

Trim og trivsel AS | Regnskapsanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.