Treningsplan for turn | Årsplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 25
  • 4500
  • PDF

Treningsplan for turn | Årsplan

Denne oppgaven inneholder en treningsplan med fokus på idretten turn, og dreier seg om treningsplanlegging og treningsplaner. Innledende står det litt om målsetting. Videre består oppgaven av en årsplan, 3 periodeplaner, en for forberedelsesperioden, en for konkurranseperioden og en for den aktive avkoblingsperioden, og 3 øktplaner, en for bevegelighet, en for volleyball og en for spenst.

Lærers kommentar

Kunne gjerne skrevet litt mer om idretten din i innledningen. Gode refleksjoner og bruk av treningsprinsipper i planene. Jevnt over må du koble planene mer opp mot din egen idrett/forklare ut fra din idrett.

Elevens kommentar

Gode refleksjoner, gode planer, god struktur, beskrive mer ut fra idretten min.

Innhold

Innledning 3
Generelt om treningsplanlegging 4
Definisjon og kort forklaring 4
Begrunnelse 4
Planleggingsprosessen 4
Fase 1 4
Fase 2 4
Fase 3 4
Fase 4 4
Målsetting 5
Hva kjennetegner en god målsetting? 5
Hvilke ulike typer målsettinger har vi? 5
Ferdighetsmål: 5
Resultatmål: 5
Kunnskapsmål: 5
Mål for innsatsvilje og samarbeidsevne: 5
Mine egne målsettinger 6
Ferdighetsmål 6
Resultatmål 6
Mål for innsatsvilje og samarbeidsevne 6
Kunnskapsmål 6
Årsplan 7
Min årsplan 8
Beskrivelse 9
Periodeplan 11
Mine periodeplaner 12
Kommentar 13
Øktplaner 16
Dato: uke 37 16
Dato: Uke 45 18
19
20
Dato: Uke 19 22
Konklusjon 25
Kilder: 25

Utdrag

Generelt om treningsplanlegging
Definisjon og kort forklaring
“Treningsplanlegging er det arbeidet du gjør for å systematisk strukturere treningsprosessen ut fra treningstilstanden din og de målene som blir satt.” (Gjerset mfl, 2012, s 270)

Begrunnelse
Treningsplanlegging er som sagt nødvendig for å samordne treningen med andre gjøremål. I tillegg kan treningsplanlegging hjelpe deg med å oppnå mest mulig prestasjonsutvikling, og det gjør det lettere å nå toppformen til rett tid. Planlegging kan også forebygge overtrening.

Planleggingsprosessen
Planleggingsprosessen kan grovt deles opp i fire forskjellige faser.

Fase 1
Fase 1 består av det du må kjenne til for å utarbeide treningsplaner.
- Arbeidskrav: En kartlegging og grundig vurdering av de faktorene som bestemmer prestasjonen i hver enkelt idrett. (Gjerset mfl., 2012, s 273)
- Kapasitetsanalyse: Er en kartlegging og grundig vurdering av utøverens utviklingsnivå på de områdene som er med i arbeidskravsanalyse. (Gjerset mfl, 2012, s 274)
- Målsetting: Konkrete mål som du vil prøve å nå. De må være realistiske, men også noe å strekke seg etter. Man kan dele de opp i ferdighetsmål, resultatmål og mål for innsats og samarbeid.
- Kjenne til de grunnleggende treningsprinsippene, individuell og helhetlig stimulering, belastning, tilpasning og restitusjon, variasjon, progresjon, spesifisitet og kontroll.

Fase 2
Fase to består av å utarbeide treningsplaner.
- Øktplan
- Ukeplan
- Periodeplan
- Årsplan og langsiktige planer

Fase 3
Gjennomføring av planene, og eventuelt justere underveis.

Fase 4
Oppsummere treningen, og utarbeide nye planer.

Målsetting
Hva kjennetegner en god målsetting?
En god målsetting kjennetegnes av at de er konkrete og klart definerte. Det skal altså ikke være noe tvil hva målene er. Målene skal være realistiske og ligge på et nivå så du kan gå helhjertet inn i dem, men de må også være så høye at man må strekke seg etter dem. Jo bedre forutsetninger du har, jo høyere mål kan du sette deg.

Hvilke ulike typer målsettinger har vi?

Ferdighetsmål:
Et ferdighetsmål kan for eksempel være å forbedre en bestemt teknisk ferdighet i en idrett. Det kan også være å oppnå framgang i en eller flere av egenskapene utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet og koordinasjon (Gjerset mfl. S. 406, 2012).

Resultatmål:
Et resultatmål er å oppnå et konkret resultat i en konkurranse (Gjerset mfl. S 406, 2012).

Kunnskapsmål:
Kunnskapsmål kan gjelde både fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, og det kan gå på innsikt i idretter. Et slikt mål kan være å lære mer om taktikk og regler i en bestemt lagidrett (Gjerset mfl. S 406, 2012)

Mål for innsatsvilje og samarbeidsevne:
Mål for innsatsvilje og samarbeidsevne kan for eksempel dreie seg om å gjennomføre planlagt trening, ha progresjon i treningen, alltid yte sitt beste, ha et regelmessig og normalt kosthold, og holde seg borte fra røyk og stimulerende midler. Det kan også være å akseptere andre som de er, for eksempel å være med på lag med de svakeste, og prøve å hjelpe dem i stedet for å ødelegge dem (Gjerset mfl. S. 406, 2012)... Kjøp tilgang for å lese mer

Treningsplan for turn | Årsplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.