Alpint | Organisk mekanisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 6
 • 15
 • 4138
 • PDF

Organisk og mekanisk analyse: Alpint | Organisk mekanisk analyse

Organisk og mekanisk analyse av en sving i alpint. Den organiske og mekaniske analysen inneholder grunnleggende informasjon om alpint som sport og analysen av sving underbygges av teori om blant annet muskelstyrke, bevegelse og krefter som tyngdekraften og friksjon.

Problemstilling
Hvordan kommer de organiske og mekaniske kreftene til uttrykk i en storslalåmsving i alpint, og hva kreves av utøveren teknisk?

Lærers kommentar

Denne oppgaven er meget bra, du skriver godt og spesifikt og svarer godt på problemstillingen din! Du viser meget gode til svært gode kunnskaper og evne til å anvende og velge ut relevant kunnskap. Ved eksamen vil jeg anbefale deg også å trekke inn dreiemoment da dette er et av de mest krevende prinsippene. Samt at du kunne gått noe dypere inn på friksjon og friksjonskoefisienter. Du viser dessuten meget god til svært god forståelse for faglige sammenhenger. Dette viser du ved å trekke inn både arbeidskravsprofil- og analyse, samt Hills-kurve. Evne til å tenke kritisk og gjøre svært gode vurderinger, viser du gjennom avgrensningen din og oppsummeringen. Alle de overordnende kravene til innhold og kildegjengivelse i oppgaven samsvarer godt med kriteriene.

Innhold

Innledning
Problemstilling
Avgrensing
Teori
Begreper
Bevegelsesprinsipper
Faseinndeling av teknikk
Fase 1 - Inngang
Fase 2 – Trykkfase
Fase 3 – Utgang
Organisk analyse
Oversikt over muskler i arbeid
Fase 1 - Inngang
Fase 2 – Trykkfase
Fase 3 - Utgang
Mekanisk analyse
Fase 1 - Inngang
Fase 2 - Trykkfase
Fase 3 - Utgang
Oppsummering
Kildeliste

Utdrag

Innledning
Alpint er en vinteridrett som foregår på ski. Utøveren kjører ned en løype fortest mulig, idretten er preget av høye hastigheter, krevende bakker og fysisk krevende teknikker. Idretten har fire forskjellige grener; slalåm, storslålom, super-g og utfor. For å komme seg ned fortest mulig til mål kjører utøveren svingbuer nedover. I sammenheng med bratte utforkjøringer gjør dette at utøveren blir påvirket av en rekke krefter. Ut i fra arbeidskravs-profilen jeg har laget sammen med en arbeidskravsanalyse for idretten alpint kan vi se at idretten stiller store krav til en allsidig utøver, men kapasiteter som anaerob utholdenhet og maksimal styrke uthever seg sammen med kravet til de tekniske egenskapene. Blant de fire forskjellige disiplinene skal jeg i denne analysen ta for meg en sving i storslalåm. Her er en typisk avstand mellom portene 27 meter og hastighetene er i gjennomsnitt på 50-60 km/t. Portene har rektangulære flagg på seg og man må runde alle som en på veien ned til mål.

Avgrensing
Jeg vil avgrense problemstilling til en enkelt venstrefoter-sving i storslalåm, jeg vil så dele denne inn i tre deler. Inngang, trykkfase og utgang og forklare hvordan de organiske og mekaniske kreftene gjør seg gjeldende. Jeg velger disse tre fasene da det blir naturlig å dele en sving inn i dette i storslalåm. Jeg kunne tatt med en fase til for å beskrive overgangen mellom to svinger, men da denne vekslingsperioden er relativt kort i storslalåm vil jeg heller utvide inngangs og utgangsfasen noe mer. Jeg vil også begrense meg til de musklene og bevegelsesprinsippene som blir mest relevante i storslalåm på bakgrunn av LeMaster(2009) og egne erfaringer. Jeg vil også beskrive noe av teknikken som brukes i sammenheng med disse kreftene og begrunne hvorfor... Kjøp tilgang for å lese mer

Alpint | Organisk mekanisk analyse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.05.2014
  Veldig bra! Flott og utfyllende
 • 17.03.2014
  Veldig bra, dette hjalp!