Analyse av utholdenhet i håndball

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 1-2
 • 6
 • 12
 • 2623
 • PDF

Øktplan: Analyse av utholdenhet i håndball

Analyse av viktigheten av utholdenhet i håndball som aktivitet. Analysen kommer blant annet inn på ulike typer utholdenhet, hvorfor utholdenhet er viktig i håndball og hvordan man best trener utholdenhet i håndball.

Oppgavetekst:
Velg en idrett. I planleggingen av en treningsperiode har en utøver avdekket i en kapasitetsanalyse at det er behov for å utvikle egenskapen utholdenhet.

Gjør greie for hvilke typer utholdenhet er sentrale i den aktiviteten du har valgt. Utarbeid en ukeplan og to øktplaner som skal bidra til å utvikle utholdenhet.

Lærers kommentar

God og fin orden. Oversiktlig.

Innhold

Innledning
Definisjoner
Teori
Hvorfor er det viktig med utholdenhet
Faktorer som har betydning for utholdenheten
Forskjellen mellom aerob og anaerob utholdenhet
Retningslinjer for trening av utholdenhet
Faktorer som er viktige for utvikling av utholdenhet
Ulike utholdenhetsmetoder
Drøfting
Hvorfor er det viktig med utholdenhet i håndball
Kjennetegn på en håndballspiller med god utholdenhet
Trening av utholdenhet for håndballspillere
To ulike øktplaner for håndball

Utdrag

1.0 Innleding
Avgrense oppgava, fortelle hvordan du evt. løyser og tolker oppgava. Skriv først hvilken idrett, lurt å bruke sin egen idrett. Hva er nødvendig for din posisjon i sporten.

Ut fra oppgaveteksten kan jeg velge idrett selv. Jeg velger fotball fordi jeg utøver denne idrett og har derfor best kjennskap til denne. I min idrett er aerob utholdenhet mer sentral enn anaerob utholdenhet. Jeg vil derfor legge mest vekt på denne utholdenhetsformen.

Først vil jeg gjøre rede for teori om utholdenhet. Her vil jeg beskrive hva utholdenhet er, hvorfor det er viktig med utholdenhet, forskjellen mellom anaerob og aerob utholdenhet, retningslinjer for utholdenhetstrening, faktorer som har betydning for utholdenheten og ulike utholdenhetsmetoder.

Til slutt vil jeg lage en periodeplan (ukeplan) og to øktplaner for utholdenhet, samt tegninger over ulike tøyningsøvelser.

2.0 Teori
Her vil jeg presentere teori om utholdenhet.
2.1 Hvorfor det er viktig med utholdenhet
Utholdenhet er viktig i helseperspektiv og hverdagslige aktiviteter går lettere. En odt trent utøver vil ha mer overskudd til hverdagslige aktiviteter enn en mindre godt trent utøver, i tillegg til at man tåler treninga bedre. For eldre folk kan det også være farlig å gjennomføre bråe spurter, siden belastningen på hjertet kan være fatal. Dersom du trener vil du få større slagvolum, altså at hjertet klarer å pumpe like mye blod som før men ved mindre slag. Helsefaren er altså mindre for en person som trener enn en som ikke trener. (Gjerset, Haugen... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av utholdenhet i håndball

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 06.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  sett bedre, men funket flott når jeg sto fast på en lignende oppgave. vil ambefale å laste ned denne og styrketeksen i tillegg
 • 25.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kort og presist, perfekt intro om hånball i idrettsfagene
 • 02.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var veldig bradcbjhwbce