Trening og livsstil | Egentreningsperiode

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kroppsøving
  • 5
  • 18
  • 4975
  • PDF

Treningsplanlegging: Trening og livsstil | Egentreningsperiode

Her har du en oppgave i Kroppsøving som gjør rede for en egentreningsperiode. Oppgaven redegjør for sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse og hva det innebærer å ta ansvar for egen helse. Her finner du blant annet en periodeplan og to øktplaner. Oppgaven ser også på uheldige sider ved trening.

Lærers kommentar

Målet er bra men jeg savner begrunnelse i forhold til helse.
Bra øvelsesutvalg med god beskrivelse av øvelsene. Begrunnelse for valg av øvelser, vinkle det i forhold til helse. Hva er dynamisk og statisk tøyning?
Gjør rede for.. der kan du ta med litt om livsstilsykdommer. Treningsprinsipper og uheldige sider ved trening er bra.

Innhold

Mål for egentreningsperioden 2
Periodeplan 3
Sammenheng mellom helse og regelmessig fysisk aktivitet 5
Uheldige sider ved trening 8
Øktplan 1 19
Øktplan 2 13
Kildehenvisninger 16

Utdrag

Mål for egentreningsperioden

• Forebygge skader samt opprettholde fysisk form
• Forbedre styrke, utholdenhet og bevegelighet
• Bli bedre bevisst når det gjelder egen helse og livsstil

...

Sammenheng mellom helse og regelmessig fysisk aktivitet
Belastning og tilpasning
Kroppen tilpasser seg belastningen den utsettes for. Dersom man skal trene for å vedlikeholde eller forbedre en egenskap, må man tillate seg selv å belaste kroppen like hardt eller hardere enn den påkjenningen som man tidligere utsatte kroppen for. Belastningen vil først virke nedbrytende og man vil føle seg sliten, men cellene i kroppen har en god evne til å tilpasse seg belastningen. Det vil si at de trenes opp til å tåle den belastningen som de utsettes for. Øker man belastningen og får tilstrekkelig restitusjon etterpå vil hele kroppen tilpasse seg de nye kravene noe som fører til at din treningstilstand har blitt forbedret og at man har kommet i bedre form. Tilpasning avhenger av din treningsbakgrunn, treningsbelastning, restitusjon og kvalitet på gjennomført trening.

...

Uheldige sider ved trening
Selv om regelmessig trening er bra for helsen din, finnes det også måter å trene på som kan være skadelig. Ett viktig eksempel på dette er overtrening. Overtrening er en relativ vedvarende tilstand der man i en periode har trent for mye uten at kroppen har fått tid og næring til å ta seg opp igjen. Tiden for å gjenvinne overskuddet vil være mye lengre enn det tok å komme seg i den tilstanden. Det kan ta uker, måneder og i noen tilfeller år. Symptomer ved overtrening kan være utmattelse, at man yter dårligere på trening, dårlig humør, psyke og søvn vil være dårligere... Kjøp tilgang for å lese mer

Trening og livsstil | Egentreningsperiode

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.