Trening i fotball | Treningslære 2 | Vår 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 5
 • 9
 • 2790
 • PDF

Trening i fotball | Treningslære 2 | Vår 2016

Her har du en besvarelse av skriftlig eksamen i treningslære 2 våren 2016. Den valgte idretten er fotball, og oppgavene som ble gitt lød som følger:

1. ”Tenk deg at en utøver i en valgt idrett skal delta i en viktig konkurranse en dag, og i en like viktig konkurranse to-tre dager senere. Vurder hvordan utøveren kan forberede seg best mulig i tiden mellom de to konkurransene.”

2. "Gjør rede for hvordan du bruker grunnleggende treningsprinsipper når du planlegger og gjennomfører trening i den valgte idretten."

Utdrag

Oppgave 1

”Tenk deg at en utøver i en valgt idrett skal delta i en viktig konkurranse en dag, og i en like viktig konkurranse to-tre dager senere. Vurder hvordan utøveren kan forberede seg best mulig i tiden mellom de to konkurransene.” (Eksamensark)

Når en idrettsutøver i fotball skal gjennomføre krevende fysisk aktivitet med to-tre dagers mellomrom, er forholdet mellom belastning og restitusjon viktig. Vi kan definere restitusjon som en fase der kroppen fordøyer den belastningen en har blitt utsatt for og tilpasser seg den(Gjerset.m.flere.2012, s483). Restitusjon har fått en mye mer sentral plass i fotballklubber og fotballspillere sin hverdag, enn for 15-20 år siden. Det finnes fremdeles altfor mange som har for lite kunnskap og erfaring om restitusjon i idretten. I besvarelsen skal jeg vurdere hvordan en fotballspiller på Tippeliga-nivå i Norge, best mulig kan forberede seg til konkurranser som stiller tøffe fysiske og mentale krav med kun 72 timers mellomrom.

...

Oppgave 2
Gjør rede for hvordan du bruker grunnleggende treningsprinsipper når du planlegger og gjennomfører trening i den valgte idretten. (eksamensark)

Om en ønsker å prestere best mulig i sin idrett er der avgjørende hvordan du legger opp og gjennomfører treningen. Et hjelpemiddel man har til å legge opp trening så relatert som mulig er treningsprinsippene. De syv treningsprinsippene vi har og som er gunstig i planleggingen av trening og gjennomføring er individuell og helhetlig stimulering, variasjon, progresjon, spesifisitet, belastning og tilpasning, kontroll og solid treningsgrunnlag. Ved hjelp av noen av disse prinsippene skal jeg vise hvordan jeg ville planlagt og gjennomført trening ved eksempler av øvelser og metoder i fotball.

I fotball deler vi året i tre perioder, forberedelses perioden, konkurranse perioden og den aktive avkoblings perioden. Forberedelsesperioden i fotball bærer mye preg av fysisk trening... Kjøp tilgang for å lese mer

Trening i fotball | Treningslære 2 | Vår 2016

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  god opppgave!! hjalp veldig

Brukere som har lastet ned Trening i fotball | Treningslære 2 | Vår 2016, har også lastet ned