Traumatiske kriser - Dødsbrannen i Engesetdalen | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 9
  • 1817
  • PDF

Traumatiske kriser - Dødsbrannen i Engesetdalen | Artikkel

Her har du en fagartikkel i Psykologi 2 omdreiende traumatiske kriser. For å belyse emnet tar artikkel utgangspunkt i dødsbrannen i Engesetdalen i 2008. Artikkelens fokus er hvordan individer reagerer på traumatiske kriser. I tillegg finner du her en redegjørelse for hva som kan gjøres for å unngå fremtidige skader etter en traumatisk krise. Artikkelen går dessuten nærmere inn på Eriksons psykososiale teori.

Innhold

1.0 Innledning
1.1 Problemstilling
2.0 Hoveddel
2.1 Hva er en traumatisk krise?
2.2 Hvordan reagerer individer på traumatiske kriser?
2.3 Hvordan er Eriksons teori relevant i denne krisesituasjonen?
2.4 Hva kan gjøres for å unngå fremtidige skader etter en traumatisk krise?
3.0 Konklusjon
4.0 Kildehenvisning

Utdrag

1.0 Innledning
Branndramaet i Engesetdalen den 29.juli 2008 resulterte i at en mor og et barn omkom. Denne ulykken berørte hele bygda Skodje, og lokalbefolkningen er i dyp sorg. I alt bodde det seks personer i huset, og alle har fått tilbud om krisehjelp.

1.1 Problemstilling
I denne fagartikkelen skal jeg først og fremst belyse hvordan individer reagerer på traumatiske kriser, og forklare hva som kan gjøres for å unngå fremtidige skader etter en traumatisk krise. Disse to problemstillingene høres interessante ut, og det er noe jeg har lyst til å lære mer om. Jeg skal også gå nærmere inn på Eriksons psykososiale teori, og forklare hvorfor den er relevant i denne sammenhengen. Familien i Engsetdalen har blitt rammet av en traumatisk krise som kan føre til senskader. Denne krisen vil være en stor psykisk belastning for de rammede, og det er viktig at det settes i gang tiltak for å forebygge eventuelle langtidsskader. I en revolusjonerende digital verden har det kommet masse informasjon på internett, som er relevant i faget psykologi. Jeg har valgt å hente informasjon fra diverse vedlagte nettsteder som belyser traumatiske kriser, framfor læreboka som er kun en kilde.

2.0 Hoveddel
2.1 Hva er en traumatisk krise?
Før jeg besvarer problemstillingene mine, er det nødvendig å forklare hva en traumatisk krise er. En traumatisk krise blir løst ut av tre forskjellige slags situasjoner: bli rammet av dødsfall, ved en krenkelse eller ved å oppleve en katastrofe. Man opplever en traumatisk krise når det er et tap, og som har verdi for et individ. Noen eksempler er om man mister noen, skilsmisse og generelt katastrofale hendelser.

2.2 Hvordan reagerer individer på traumatisk kriser?
Det er viktig å vite at ikke alle reagerer likt på en traumatisk krise. Det er nødvendig å bemerke seg at hvert individ har sitt eget særpreg og reaksjonsmåte. En reaksjonsmåte et individ kan oppleve er fysiske reaksjoner. Menneskekroppen blir aktivert for kamp eller flukt når vi er i en krisesituasjon. Dette aktiveres både i det autonome nervesystemet og hormonsystemet. Reaksjonene på en traumatisk krisesituasjon kan være høyt blodtrykk, høy puls, svette, skjelvinger og endring i normalatferd. Man kan også få psykiske reaksjoner. I en krisesituasjon kan tenkningen bli mer begrenset enn vanlig. Det er vanlig å lete etter spesifikk og viktig informasjon for å bli klar over hva man skal gjøre. Når man skal tilegne seg viktig informasjon, tar man også bort det uviktige. Dette er grunnen til at mye informasjon ikke blir bearbeidet og husket. I etterpåklokskapens øyne kan individer som har opplevd den samme traumatiske krisen, memorere det som skjedde veldig forskjellig. En annen måte å reagere på en krisesituasjon er følelsesmessig reaksjoner. Mange opplever en dramatisk situasjon som urealistisk og med sjokk, mens andre beskriver emosjonene som numne eller bedøvde. Det er mulig i den akutte fasen at en person kan se rolig ut og kontrollert, men mange følelser kan komme frem senere... Kjøp tilgang for å lese mer

Traumatiske kriser - Dødsbrannen i Engesetdalen | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.