Transportsystemer i mennesket: Sjekkpunkter Kapittel 9

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 5
  • 2405
  • PDF

Oppgaver fra læreboka, Sammendrag: Transportsystemer i mennesket: Sjekkpunkter Kapittel 9

Sammendrag og sjekkpunkter fra kapittel 9: Transportsystemer i mennesket.
9.1 Sirkulasjonssystem – Sjekkpunkter
9.3 Urinveissystemet – Sjekkpunkter
9.2 Respirasjonssystem – Sjekkpunkter

Innhold

9.1 Sirkulasjonssystem – Sjekkpunkter
9.2 Respirasjonssystem – Sjekkpunkter
9.3 Urinveissystemet – Sjekkpunkter

Utdrag

9.1 Sirkulasjonssystem – Sjekkpunkter

Hvordan er et hjerte oppbygd?
Høyre forkammer (HF) à mottar oksygenfattig blod fra kroppen (via vena cava)
Høyre hjertekammer (HH) à sender oksygenfattig blod til lungene (via lungearterie)
Venstre forkammer (VF) à mottar oksygenrikt blod fra lungene (via lungevene)
Venstre hjertekammer (VH) à sender oksygenrikt blod til kroppen (via aorta)

Forklar forskjellen på lungekretsløpet og systemkretsløpet
Hjertet ligg mellom to lunger. Består av: to forkamre og to hjertekamre. Hjertet pumper ut i blodårene, noe som krever energi via trykk. Trykket oppstår ved at hjertet, som er en muskel, trekker seg sammen. Veggene i hjertekamrene består av muskelceller som gjør hjertekammeret til en pumpe. En kraftig skillevegg deler hjertet i to halvdeler med hvert sitt forkammer og hjertekammer... Kjøp tilgang for å lese mer

Transportsystemer i mennesket: Sjekkpunkter Kapittel 9

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.