Fra torg til Twitter | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 6
  • 6
  • 2204
  • PDF

Fra torg til Twitter | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2013

Her har du Studienetts egen besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 våren 2013. I dette løsningsforslaget besvarer vi samtlige av eksamenssettets oppgaver, omhandlende kommunikasjon i det offentlige rom.

I oppgave 1 drøfter vi konsekvensene av dagens kommunikasjonssituasjon. Vi ser her vi på hvordan medieutviklingen har bidratt til nye kommunikasjonsformer. Dernest diskuteres noen muligheter og begrensninger media gir for debatt.

Påfølgende, i oppgave 2, analyseres kommunikasjonen i kommentarfeltet til Truls Dæhlis artikkel ”Å hylle seg selv er en krevende øvelse”. I analysen legges det vekt på hvordan kontekst og ulike situasjonsdefinisjoner kan føre til ulike tolkninger.

Innhold

Oppgave 1: I svaret på denne oppgaven skal du bruke eksempler fra forberedelsesmaterialet. Bjørnstjerne Bjørnson samlet tusenvis av tilhørere når han holdt taler. Ulike medier har alltid gitt både muligheter og begrensninger for ulike former for kommunikasjon. I dag er det ikke lenger like vanlig med taler på torget, men muligheten til å bli hørt av mange er større. Hvordan foregår den offentlige debatten i dagens samfunn? Hvem deltar? Hvilke muligheter og begrensninger gir media for debatt? Hvordan har medieutviklingen bidratt til nye kommunikasjonsformer? Drøft konsekvensene av dagens kommunikasjonssituasjon.

Oppgave 2: Som vedlegg til eksamen finner du utsnitt fra to kommentarfelt, ett fra VG og ett fra Aftenposten. Velg ett av dem, og analyser kommunikasjonen.

Utdrag

Innledning
”Fra torg til twitter” henspiller på at dagens kommunikasjonssituasjon er ganske annerledes enn den var på Bjørnstjerne Bjørnsons tid. Torget, som sted for meningsutveksling og debatt, har i stor grad blitt erstattet av Twitter og Facebook. I denne oppgaven skal jeg drøfte konsekvensene av dagens kommunikasjonssituasjon. Først ser jeg på hvordan medieutviklingen har bidratt til nye kommunikasjonsformer og drøfter hvilke konsekvenser disse endringene får. Dernest diskuterer jeg noen muligheter og begrensninger media gir for debatt.
Det nye medielandskapet og dets konsekvenser

Å kommunisere betyr å ”gjøre noe felles” (Berkaak og Frønes 2005: 15). Gjennom kommunikasjon utveksler vi informasjon i form av tanker, meninger, kunnskap og følelser (Medieavisa). Med de nye digitale mediene internett, nettaviser, nettforum og andre sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat, har medielandskapet og måten vi kommuniserer på endret seg mye, spesielt de siste 10-15 årene. Men hvordan har det endret seg?
Fra fysisk til virtuell kommunikasjon

For det første har fremveksten av digitale medier ført til at kommunikasjonen i økende grad foregår virtuelt (via mobil, pc og på internett) og i synkende grad fysisk. Det har blitt ganske vanlig, spesielt blant unge mennesker, å snakke sammen på SMS, Facebook, Snapchat etc. istedenfor å møtes ansikt-til-ansikt. Virtuell kommunikasjon er ikke nødvendigvis ”dårligere” eller mindre sosialt enn...
---
Innledning
I denne oppgaven skal jeg analysere kommunikasjonen i kommentarfeltet til Truls Dæhlis artikkel ”Å hylle seg selv er en krevende øvelse”. Først gir jeg litt informasjon om artikkelens innhold og bakgrunn. I selve analysen legger jeg vekt på hvordan kontekst og ulike situasjonsdefinisjoner kan føre til ulike tolkninger av Dæhlis artikkel.
Bakgrunn for artikkelen

Saken startet med at landslagsspiller John Arne Riise ytret seg kritisk om journalister og gamleklubben Ålesund på Twitter, og etterlyste samtidig anerkjennelse for egne sportslige prestasjoner. Truls Dæhli, sportskommentator i VG, kritiserte i etterkant Riise for å sette seg selv foran laget:
Mitt eneste anliggende er tidspunktet John Arne Riise valgte for å rope om selvrettferdighet, som var dagen før den norske VM-kvalifiseringen og som fortsatte langt inn på selve kampdagen. Det avslørte en foruroligende evne til å sette seg selv foran laget, fordi ytringene var godt egnet til å skape inntrykk av at kampen mot Island bare var en kulisse for hans storslåtte rekord og personlige feiring(…) (Dæhli 2012)

Videre mener Dæhli at Riise har gjort seg til talsmann for egoisme og uforstand som kan gå på bekostning av sportslige resultater og omdømme.
Kommentarfeltets kamp om kontekst
I kommentarfeltet til Dæhlis artikkel er det to motstridende posisjoner som avtegner seg: de som støtter Dæhlis ”personangrep” på Riise og de som fordømmer det. De som støtter Dæhli begrunner dette med at Riise ikke burde ”sette seg selv foran laget”, slik for eksempel... Kjøp tilgang for å lese mer

Fra torg til Twitter | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2013

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fra torg til Twitter | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 | Vår 2013, har også lastet ned