Tøm teksten s. 60 i Panorama Vg2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Norsk
 • Godkjent
 • 2
 • 473
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tøm teksten s. 60 i Panorama Vg2

I denne oppgaven finner du besvarelser av spørsmålene på side 60 i Panorama 2. Oppgaven inneholder både spørsmål og svar. Temaet i besvarelsen er opplysningtiden, og oppgaven svarer blant annet på:

Hvorfor kalles perioden opplysningstiden?

Utdrag

1. Hvorfor kalles perioden opplysningstiden?
Opplysningstida har fått navnet etter at de under denne perioden var opptatt av fornuft og det å tilegne seg kunnskaper. Det ble her også lagt stor vekt på å spre kunnskap til stadig flere mennesker.

2. Nevn minst tre hovedtrekk ved opplysningstiden
-Rasjonalisme: Sterk tro på at fornuften kan forstå alt. Fornuften kan styre de fleste områder av livet, fra politikk og vitenskap til åndsliv og kunst.
-Empirisme: Fornuften og erkjennelsen skal baseres på erfaringer- ikke på religiøse dogmer.
-Økt sekularisering: Religiøse regler og dogmer skal ikke lenger danne grunnlaget for politikk og samfunnsliv.

3. Beskriv hvordan bildet av Diderot på side 47 gir utrykk for noen av opplysningstidens tanker... Kjøp tilgang for å lese mer

Tøm teksten s. 60 i Panorama Vg2

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 12.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Meget bra skrevet, Nå tror jeg at norsklæreren blir fornøyd !