Tine Meieriet og Q-meieriene | Konkurrentanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 4
  • 17
  • 4629
  • PDF

Tine Meieriet og Q-meieriene | Konkurrentanalyse

Dette er en konkurrentanalyse av Tine meieriet og Q-meieriene. Oppgaven begynner med å fortelle litt om Tine meieriet. Følgende redegjøres det for faktorer som konkurranseintensitet, konkurranse mellom bedrifter i bransjen, press fra substitutter, kundemakt og leverandørmakt. Dernest sammenlignes Tine meieriets situasjon med Q-meieriene i en konkurrentanalyse.

Innhold

Litt om Tine meieriet s. 3
Konkurranseintensitet s.6
Michael Porters Five Forces s.6-7
Konkurranser mellom bedrifter i bransjen s.7
Press fra substitutter s. 8
Trussel fra nyetablering s.8-9
Kundemakt s.9
Leverandørmakt s.10
Delkonklusjon s.10-11
Konkurrentanalyse for Q-meieriene s.11
Konkurrentenes mål for fremtiden s.12
Konkurrentenes antakelser om bransjen og seg selv s.13-14
Konkurrentenes nåværende strategi s.14-16
Konkurrentenes kompetanse og ressurser s.15
Konklusjon s.16
Kilder s.17

Utdrag

Tine meieriet
Tine meieriene er en bedrift som har fabrikker over hele landet, og er en av de største på melkeprodukter. Med sine 11000 bønder og 9000 gårder er de en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

Meieri sjef på tine i Ålesund er Jan Heggem, og sjef over lagerdriften er Tove Grendstad. Total har de 89 ansatte i på anlegget i Ålesund.

I 2015 hadde tine meieriet en omsetting på 18 216 408kr, og driftsresultatet var på 1 492 263kr. Dette gjelder Tine generelt i hele landet. Det stod lite informasjon angående økonomien deres, og vi må derfor vente til vi skal møte med dem for å komme dypere inn på dette teamet.

...

Konkurranseintensitet
Det er viktig å vite hvem konkurrentene sine er for å kunne gjennomføre en korrekt og fullstendig analyse av konkurrentene, og å lage strategier for å vinne konkurransen om kundene. Ulike bransjer har ulik grad av konkurranseintensitet, nettopp fordi de har forskjellig struktur. For å gjennomføre en konkurrentanalyse om Tine meieriet må vi dermed finne ut hvem som er konkurrentene til denne bedriften. De største konkurrentene som de har på det norske markedet, er i hovedsak er det Q-meieriene og Synnøve Finden.

Den bedriften som blir ansett som Tines største konkurrent er Q-meieriene. De tilbyr delvis de samme produktene som Tine, men Tine har fremdeles et større utvalg. Tine produserer varer til ulike segment og har derfor andre ulike konkurrenter. I tillegg har du noen bedrifter som konkurrerer på kun ett produkt. Skyr konkurrerer på mellom måltids-markedet til Tine.

...

Konkurranse mellom bedrifter i bransjen
I ulike bransjer er konkurransen mellom bedriftene forskjellige. Noen bransjer er konkurransen fullkommen, mens i andre er det nesten monopol. Bedriften Tine er en klar markedsleder både når det kommer til makt på markedet og størrelsen, og de vokser stadig mer. Nye produkter kommer stadig på markedet, dette er for å kapre større markedsandeler.

...

Press fra substitutter
Substitutter er produkter som ikke er helt identiske med produktene i bransjen, men som kan dekke behovet for dette spesifikke produktet. Man kan si at dette er produkter som ligger i blindsonen og som lett blir glemt at det i bunn og grunn er et konkurrerende produkt. Tine har mange forskjellige og ulike produkt som er med på å konkurrere på de ulike markedene, for eksempel mellommåltid.

...

Trussel fra nyetableringer
Hvis det er enkelt å etablere nye bedrifter i bransjen, vil det ikke bare føre til en intensiv konkurransesituasjon, men også til høye kostnader for de som allerede er i bransjen. Dette er fordi bedriftene må forsvare seg selv mot de nye konkurrentene som oppstår. Tine er en bedrift som allerede er godt etablert i bransjen.

...

Makt hos kunder
Tine selger produkter til matvarebutikker, og hver eneste kunde av Tine har en form for makt. Om de handler stort og ofte har de mer makt enn hva de ville hatt om de handlet lite og sjeldent. Dette er fordi at Tine og selve lokalbutikken der er snakk om vil få en jevn og god handel, og vet mer om hva og hvor mye som skal selges til lokalbutikken.

...

Makt hos leverandører
Når det gjelder leverandørmakt spiller det en stor rolle hvor mange de er. Er det få leverandører i en bransje, vil de oppnå en større makt enn om de hadde vært flere. Dette er fordi de da ikke trenger å konkurrere like mye om å få solgt varene sine. Innen meieribransjen har de som leverandører en form for makt.

...

Delkonklusjon
Bedriften Tine er en klar markedsleder. I bransjen er det få konkurrenter, men de vokser stadig og kommer med nye eller forandrede produkter på markedet. Produktene som Q-meieriet og Tine selger er nokså like på design og smak. Det går ut på de samme og de konkurrerer godt mot hverandre.

...

KONKURRENTANALYSE
En konkurrentanalyse består i hovedsak av fire deler

- Konkurrentenes mål for fremtiden
- Konkurrentenes antakelser om bransjen og seg selv
- Konkurrentenes nåværende strategi
- Konkurrentenes kompetanse og ressurser

I en bedrift er det viktig å gjennomføre en konkurrentanalyse angående konkurrentene sine, nettopp for å vite hvordan de tenker og handler. En slik analyse trengs ikke for alle konkurrentene de har på markedet, men de som blir sett på som deres største trussel.

I denne konkurrentanalysen har jeg valgt å ta for meg Tine sin største konkurrent, Q-meieriene som ble stiftet i 2000.

Konkurrentenes mål for fremtiden
For å vite hvordan en bedrift selv skal satse i fremtiden er det viktig å vite om konkurrentenes mål og hvordan de har tenkt å satse videre. Ved å vite forskjellige mål og oppnåelser som konkurrentene har, vil man få en pekepinne for hvordan bedriften selv må handle fremover. Eksempler som dette er økonomien, hvor de ønsker å stå på markedet, risikoer som de er villig til å strekke seg etter og hvordan selve bedriften handler.

Q-meieriene omsetter først og fremst produktene sin til Norge. i 2014 hadde Q-meieriene en økning på rundt 80 millioner kroner sammenlignet med omsetningen de hadde i 1013. De hadde i 2014 er omsetning for 1,2 milliarder kroner. Q-meieriene ligger på en god økning hvert år, men sjefene blir samtidig ikke helt fornøyde med resultatet de mottar. De har store forhåpninger til bedriften sin, og vil ikke se den forsvinne etter 16 år med hard jobbing. De holder aktivt på med nye ideer av produktvikling og lansering. De vil ikke skuffe sine forbrukere og skaper derfor produktene sine ut i fra hva kundene ønsker og er interessert i. Dette skaper en trofast og god kontakt mellom bedriften og forbrukerne. Tine har alltid vært større og mer kjent enn Q-meieriene, dette gjør det vanskelig for de å satse like mye som Tine. De har ikke de samme ressursene som videre gjør det vanskelig å ta like store sjanser slik som Tine gjør. Et eksempel som viser nøyaktig dette er forskjellen på bedriftsinntekten begge bedriftene hadde i 2015. Q-meieriene hadde en driftsinntekt på 1 326 828k kroner, mens Tine hadde på 18 216 408 kroner.

Kvali er et av Norges største næringsmiddelkonsern men rundt 370 ansatte i Norge. De selger drikke og mat til omlag 20 land og har flere produksjonsanlegg rundt om i Norge, Sverige, England, Skottland og Danmark, og deres hovedkontor ligger i Norge, i Bergen... Kjøp tilgang for å lese mer

Tine Meieriet og Q-meieriene | Konkurrentanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.