Tiltak for å hindre frafall fra Videregående

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 4
  • 9
  • 2759
  • PDF

Tiltak for å hindre frafall fra Videregående

Oppgave som ser på frafall fra videregående skoler i Norge. Oppgaven bruker statistikk for å vise aktualiteten til temaet og ser deretter på årsaker for frafall før den ser på tiltak for å hindre dette.

Innhold

Tema S.3

Problemstilling S.3

Aktualisering S.3

Metode S.4

Tidligere forskning S.5

Årsaker og kjennetegn S.7

Tiltak - Hva kan gjøres for å hindre frafall? S.8

Oppsummering og Avslutning S. 10

Refrenaser S.11

Utdrag

Tema
Temaet i oppgaven handler om videregående opplæringen og hvorfor og hvem som velger å ikke fullføre den videregåendeopplæringen.

Problemstilling
Problemstillingen som drøftes i denne oppgaven er; «hva gjøres for å hindre frafall i den videregåendeskole?».

Aktualisering

All ungdom mellom 16 og 19 år i Norge har rett til ett av tre alternative videregående trinn (studieretninger) som de har søkt på, og til to års videregående opplæring som bygger på trinn 1. Alle har rett til tre års videregående opplæring tatt ut over en femårsperiode. Denne utdanningen fører fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Elever som tar yrkesfaglig utdanning kan skaffe seg generell studiekompetanse ved å ta påbygging til generell studiekompetanse. (Wikipedia). Å fullføre den videregående skole oppfyller kravene til å ta høyere utdanning. Allikevel velger en del og fullfører ikke den videregående opplæringen. Statistisk Sentral Byrå (SSB) gir ofte ut statistikk over frafallet fra videregående skole. Og dette er statistikk som får ansvarlige kunnskapministerne til å iverksette tiltak. Disse tiltakene har hatt varierende effekt. Hvorfor velger en del elever og ikke fullføre videregående opplæring? Og hvilke tiltak er det gjort for å hindre elever i å droppe ut fra videregående opplæring?

I denne prosjektoppgaven ønskes det å framvise statistikk og tidligere forskning over frafall i videregående skole i Norge. Det skal drøftes effekten av tiltak som hindrer frafallet i videregåendeskole, med hjelp av statistikk og egen undersøkelse (forskning) via kvalitativ metode (intervju). Forskingen som er gjort på egenhånd er dybdeintervju med personer som har roller i skolesystemet der de har noe å si om frafallet i videregående (kunnskapsrike/meningsberettigede personer)... Kjøp tilgang for å lese mer

Tiltak for å hindre frafall fra Videregående

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.