Tilleggsoppgavene til kapittel 9 - Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 8
 • 1887
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tilleggsoppgavene til kapittel 9 - Økonomi og ledelse

Besvarelse til nedenstående oppgave fra tilleggsoppgavene til kapittel 9 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

T 9.1
T 9.2
T 9.3
T 9.4
T 9.5

Utdrag

T 9.1
a) Etiske retningslinjer gir ryddighet og troverdighet i forhold til omgivelsene. Faren blir dessuten mindre for lite overveide beslutninger i etiske valgsituasjoner. Slike retningslinjer vil normalt gi bedre lønnsomhet på lang sikt. Ofte er de også en nødvendig forutsetning for i det hele tatt å kunne drive virksomheten over en lengre tidsperiode.
b) Retningslinjene må være gjennomtenkte, de må bli drøftet med de ansatte og nødvendig opplæring må gis. I tillegg kreves det en kontinuerlig oppfølging og kontroll med at de blir overholdt.

---

T 9.3
a) Nøkkelpersoner i en bedrift kan ofte utnytte sin stilling til å oppnå private økonomiske fordeler. Forretningsforbindelser prøver ofte å «smøre» nøkkelpersonene for å få kontrakter o.l. Tilbudene reiser spørsmålet om hvordan nøkkelpersonene bør forholde seg til slike henvendelser.

b) 1 Problemfri henvendelse
2 Det er viktig for en innkjøpssjef å holde seg informert om produktene fra ulike leverandører. Tilbudet har imidlertid et vesentlig element av forsøk på «smøring». Antakelig bør hun enten... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilleggsoppgavene til kapittel 9 - Økonomi og ledelse

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 24.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greiiii :DDDDDDDDDDDD