Tilleggsoppgavene til kapittel 8 - Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 11
 • 2330
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tilleggsoppgavene til kapittel 8 - Økonomi og ledelse

Besvarelse til nedenstående oppgave fra tilleggsoppgavene til kapittel 8 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Oppgaven inneholder relevante tabeller og figurer.

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

T 8.1
T 8.2
T 8.3
T 8.4
T 8.5
T 8.6
T 8.7
T 8.8

Utdrag

T 8.1
a)
Elevene bør både foreta beregninger uten bruk og med bruk av regnearkmodell. Her viser vi kun hvordan deler av modellen kapital kan brukes.

---

T 8.3
a)

Benyttet kassekreditt: kr 300 000 • 0,75 = kr 225 000

Provisjon kr 300 000 • 0,375 / 100 = kr 1 125
Rente kr 225 000 • 7,5 / 100 / 4 = kr 4 219
Sum kr 5 344


Kvartalsrente: 100 % • 5 344 / 225 000 = 2,375 %

b)
Effektiv rente per år:

Tilnærmet: 2,375 • 4 = 9,50 %

Nøyaktig: (1 + 0,02375)4 – 1 = 0,0984 dvs 9,84 %

Vi kan også bruke regnearkmodellen Effrente:

---

T 8.4
Tilbud 1:

a) Den effektive renten er like høy på de to tilbudene, og det er fra et kostnadssynspunkt likegyldig hvilket av dem hun velger. Tilbud 1 har 5 års tilbakebetalingstid, og gir en lavere utbetaling per år (første termin blir kr 14 900 ved tilbud 1, mens de to første terminene blir til... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilleggsoppgavene til kapittel 8 - Økonomi og ledelse

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 18.03.2014
  Super å bruke som fasit
 • 13.03.2016
  Veldig bra oversikt, klar og fin struktur!!
 • 17.02.2014
  Veldig bra,hjelper til prøven