Tilleggsoppgavene til kapittel 4 - Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • Godkjent
  • 10
  • 1708
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tilleggsoppgavene til kapittel 4 - Økonomi og ledelse

Besvarelse til nedenstående oppgave fra tilleggsoppgavene til kapittel 4 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Oppgaven inneholder tabeller og figurer.

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

T 4.1
T 4.2
T 4.3
T 4.4
T 4.5
T 4.6
T 4.7

Utdrag

T 4.3
a)
Salgsinntekt (50 * 22 500) 1 125 000
– variable kostnader (30 * 22 500) = 675 000
Dekningsbidrag 450 000
– overskudd 150 000
Faste kostnader 300 000

b)
Ny pris: 50 * 0,9 = kr 45

Antall pakker = x
(45 – 30) * x – 300 000 = 150 000
x = 30 000 ): 30 000 pakker

Prosentvis økning: (30 000 – 22 500) * 100 % / 22 500 = 33 1/3 %

Det er nok lite realistisk å regne med en mengdeøkning på over 33 % ved å sette ned prisen med 10 %. Bedriften bør nok beholde den gamle prisen.

---

Vi ser at nedre dekningspunkt blir ca. 210 stk. før miljøavgiften. Det øker til ca. 230 enheter etter innføring av avgiften. Den vinningsoptimale mengden er noe over 600 enheter (ca. 620 i begge tilfellene).

Elevene kan oppfordres til å kontrollere tallene ved hjelp av et enhetsdiagram. Legg merke til at DEK-kurven får et utslag mellom 400 og 500 enheter.

T 4.5
a)
Vi beregner først de faste kostnadene.

Salgsinntekt ved 10 000 enheter: kr 90 · 10 000 = kr 900 000... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilleggsoppgavene til kapittel 4 - Økonomi og ledelse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 18.03.2014
    Super å bruke som fasit for å sjekke om egen utregning er riktig