Tilleggsoppgavene til kapittel 2 - Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • Godkjent
  • 8
  • 755
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tilleggsoppgavene til kapittel 2 - Økonomi og ledelse

Besvarelse til nedenstående oppgave fra tilleggsoppgavene til kapittel 2 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

T 2.1
T 2.2
T 2.3
T 2.4
T 2.5
T 2.6

Utdrag

T 2.1
Art A er en fast kostnad (påløper selv om bedriften ikke produserer), mens de tre andre artene er variable kostnader (varierer med produksjonsmengden).

---

T 2.3
a)
De faste kostnadene utgjør (200 000 – 120 000) = kr 80 000

b)
Mengde 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Sum kostnader 120 000 150 000 175 000 200 000 235 000 300 000 420 000

---

T 2.4
a)
Differanse- Variable Faste Sum
Mengde kostnad kostnader kostnader kostnader
0 0 15 000 15 000
4 000
200 4 000 15 000 19 000
3 000
400 7 000 15 000 22 000
3 000
600 10 000 15 000 25 000
4 000
800 14 000 15 000 29 000

---

T 2.5
a)

Kostnadsoptimal mengde utgjør ca. 8 600 enheter (sum enhetskostnader utgjør ca. kr 365)

b)

Kostnadsoptimum finner vi nå ved ca. 9 200 enheter. Laveste sum enhetskostnader utgjør ca.kr 430... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilleggsoppgavene til kapittel 2 - Økonomi og ledelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.