Tilleggsoppgavene til kapittel 13 - Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Godkjent
 • 2
 • 558
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tilleggsoppgavene til kapittel 13 - Økonomi og ledelse

Besvarelse til nedenstående oppgaver fra tilleggsoppgavene til kapittel 13 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

T 13.1
T 13.2
T 13.3
T 13.4
T 13.5

Utdrag

T 13.1
Godt planlagte personaltiltak er en forutsetning for god lønnsomhet. I tider med sterk ekspansjon og store omstillinger er dette spesielt viktig. Personalsjefen må sørge for at bedriften får tilført ansatte i et passende antall og med de rette kvalifikasjonene når den planlagte ekspansjonen gjennomføres. Like viktig er det at de som allerede er i jobb får opplæring i samsvar med kravene som den nye teknologien stiller. Det vil også være en oppgave for personalsjefen å bidra til at den nye teknologien er i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om det fysiske, psykiske og sosiale arbeidsmiljøet.

---

T 13.3
a) Raskere teknologisk utvikling, sterkere internasjonalisering av næringslivet, tøffere konkurranse og økt “miljøpress” er eksempler på utfordringer som de fleste bedrifter må håndtere. Dermed blir opplæringsbehovet større en noensinne.

b) Vi viser til lærebokas behandling av intern og ekstern opplæring.

c)
1 Med jobbutvikling menes å skape mer variasjon i arbeidet ved at stillingen for eksempel blir tilført nye og mer varierte oppgaver. Deltakelse i prosjekter eller utredningsarbeid er andre eksempler på tiltak. Hensikten med... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilleggsoppgavene til kapittel 13 - Økonomi og ledelse

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 25.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  OKKKKKKKKKKKKKKKK:GGGGGGGGGGGG