Tilleggsoppgavene til kapittel 1 - Økonomi og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • Godkjent
  • 4
  • 514
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tilleggsoppgavene til kapittel 1 - Økonomi og ledelse

Besvarelse til nedenstående oppgave fra tilleggsoppgavene til kapittel 1 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE).

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

T 1.1
T 1.2
T 1.3

Utdrag

T 1.1
“Micro AS”
Trinn 1: Formulere problemet
Bør Micro AS inngå kontrakt med den tyske bedriften?
Trinn 2: Kartlegge handlingsalternativene
Her er det to handlingsalternativer:
1 Skrive kontrakt, og utvide kapasiteten
2 Ikke skrive kontrakt ...

---

Årsresultatet øker, og bedriften får flere og sikrere arbeidsplasser så lenge leveransene til Tyskland vedvarer.
Men effekten kan bli kortvarig. Leveransene er sikre i bare to år. Hva med de faste kostnadene og de nytilsatte dersom leveransene opphører? Faste kostnader blir vi kanskje ikke kvitt igjen, og resultatet ...

---

Trinn 4: Valg av alternativ
Alternativ 1 gir en kortsiktig gevinst. Men det vil kanskje oppstå en økonomisk nedtur for bedriften ...

---

T 1.2
a) Modellen forteller oss hvilke interessegrupper bedriften har, og hva hver interessegruppe... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilleggsoppgavene til kapittel 1 - Økonomi og ledelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.