Tilgangen på vann | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Geofag 1
  • 5
  • 10
  • 2241
  • PDF

Tilgangen på vann | Rapport

Oppgave om hydrologi. Oppgaven tar for seg problemstillingen om tilgangen på vann i Bergen kan dekke behovet til hele Somalia.

Lærers kommentar

Ekstremt god oppgave! Nøye og velformulert rundt et veldig aktuelt tema. Du bruker fagbegrepene bra og viser en særdeles god forståelse av emnet.

Elevens kommentar

Den er rimelig komplett. Man kan legge til noen flere emner, evt. endre noen av beskrivelsene slik at de matcher din oppgave.

Innhold

Vannets kretsløp
- Hvordan beveger vannet seg?
- Kretsløpet
Betydningen av vann for mennesker
- Klarer vi oss uten vann?
- Ingen vannmangel
Forbruksforskjellene
- Hvordan er forbruket av vann i Bergen i forhold til Somalia
- Bergen
- Somalia
- Hvor mye rent vann trenger et menneske i døgnet?
Ujevn fordeling
- Geografisk beliggenhet
- Økonomi
Kan tilgangen på vann i Bergen dekke hele behovet til Somalia?
- Konklusjon
Kilder

Utdrag

Problemstilling Kan tilgangen på vann i Bergen dekke hele behovet til Somalia?

I denne rapporten tar jeg for meg temaet hydrologi og har valgt å fokusere på tilgangen til vann i to forskjellige områder, Bergen og Somalia. I denne oppgaven går jeg inn på vannets kretsløp, hvilke betydning vann har for mennesker, fordelingen av vann, ujevnheter, betydningen av vann og til slutt vil jeg svare på problemstillingen.

Vannets kretsløp

HVORDAN BEVGER VANNET SEG?
Vannet er en kilde som er mer i bevegelse enn det mange tror. Det beveger seg fra et vannmagasin til et annet, og kan oppholde seg der i korte eller lengre perioder. Havet er det største vannmagasinet i verden, og holder på ca. 96 % av vannressursene her på jorden. De største ferskvannskildene er de store innlandsisene og breene... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilgangen på vann | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.